Termin oddanie prac w konkursie na Najciekawszą Lekcję z Wykorzystaniem ICT przedłużony!
access_time 2015-09-22 08:33:03
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt a) Regulamin konkursu na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w systemowym innowacyjnym projekcie Województwa Małopolskiego pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, informuje, iż:
1) termin składania prac konkursowych o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu zostaje wydłużony do 30 września 2015 roku do godziny 15.00, 2) termin dokonania oceny prac konkursowych o którym mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu zostaje wydłużony do dnia 20 października br, 3) termin opublikowania wyników konkursu o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu zostaje wydłużony do dnia 23 października br. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem dowolnej ilości elementów z pakietu materiałów metodyczno-edukacyjnych powstałych w ramach projektu  LDC. Autor scenariusza jest zobowiązany do przedstawienia w pracy konkursowej opisu, w  jaki sposób materiały wybrane z pakietu zostały wykorzystane w przygotowaniu lekcji/przygotowaniu materiałów na potrzeby lekcji oraz/lub w przeprowadzeniu lekcji. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzenia konkursu oraz o warunkach udziału zostały zawarte w Regulaminie.
Komentarze...