Konferencja naukowa w MWSE w Tarnowie
access_time 2015-09-22 08:39:38
W czwartek, 24 września, o godz. 9:30, w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (ul. Waryńskiego 14), odbędzie się konferencji naukowa pt. Ergonomia w innowacyjnej organizacj. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział w Tarnowie zapraszają do uczestnictwa w organizowanej przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie Konferencji Naukowej pt. Ergonomia w innowacyjnej organizacji. Konferencja odbędzie się w czwartek, 24 września 2015 r., o godz. 9.30 w budynku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, sala 09. Patronat nad konferencją objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak. Konferencja ma na celu prezentację wyników prac naukowo-badawczych oraz wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat rozwiązań ergonomicznych wprowadzanych w innowacyjnej organizacji. Program konferencji: 9.00–9.30 – Rejestracja 9.30 – Rozpoczęcie konferencji: wystąpienia Władz Uczelni i Powiatu Tarnowskiego 9.45–11.15 – I sesja: Przewodniczący – prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Determinanty ergonomicznej pracy kobiet – prof. dr hab. Zenon Muszyński (PTErg, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji – Benedykt Zygadło (Państwowa Inspekcja Pracy w Tarnowie)
 • Nowe trendy w ergonomii nowoczesnej organizacji – prof. dr hab. Jerzy Olszewski (PTErg, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Humanizacja pracy – wybrane zagadnienia – dr Bernard Bińczycki (PTErg, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Zasady i rekomendacje ergonomii w organizacji bezpiecznej pracy – dr Stanisław Wieczorek (Centrum Edukacji BHP i Ergonomii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu) dyskusja 11.15–12.00 – Przerwa kawowa 12.00–13.30 – II sesja: Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Olszewski
 • Zarządzanie absencją chorobową – prof. dr hab. Leszek Kozioł (PTErg, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • Znaczenie ergonomii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy – dr inż. Krzysztof Hankiewicz (Politechnika Poznańska)
 • Praktyki zarządcze a dobrostan pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Barbara Buzowska (Starostwo Powiatowe w Tarnowie)
 • Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Wymagania minimalne i zasadnicze – Tadeusz Zaklikiewicz (Specjalista w zakresie BHP)
 • Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację w pracy – dr inż. Anna Wojtowicz, Anna Karaś, Mariola Kucharzyk (PTErg, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie) dyskusja 13.30 – Zakończenie konferencji Patronat medialny nad konferencją objęły portale internetowe: Tarnus.pl, Ryglice-okolice.pl, Tarnow.net.pl, Tygodnik Miasto i Ludzie, Czasopismo „Praca i Zdrowie”. Zgłoszenie udziału następuje na podstawie wypełnionego interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie www.mwse.edu.pl/konferencje_i_seminaria do dnia 22 września 2015 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Komentarze...