Szkoła zyska wojskowego patrona
access_time 2015-10-27 08:28:53
16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej będzie patronem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Oficjalne nadanie imienia placówce mieszczącej się przy ulicy Mościckiego 27 odbędzie się 29 października 2015 roku.
Wezmą w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz cała społeczność szkolna. Z tej okazji przygotowywana jest specjalna uroczystość z udziałem Stowarzyszenia „Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej”. ZSZ będzie pierwszą szkołą w naszym regionie, której patronować będzie 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Ma to być hołd uczniów i nauczycieli dla trudu i bohaterstwa żołnierzy stacjonujących w naszym mieście w latach 1918-39. 16 Pułki Piechoty Ziemi Tarnowskiej – był oddziałem piechoty Wojska Polskiego II RP. W 1918 roku wymówił posłuszeństwo władzom austriackim i wrócił do Tarnowa z frontu włoskiego. Tu dokonał uzupełnienia i zorganizował 57 Pułk Ziemi Tarnowskiej. W styczniu 1919 roku przemianowany został na 13 Pułk Ziemi Tarnowskiej, by w lutym otrzymać nazwę 16 Pułku Piechoty. Stacjonował w garnizonie w Tarnowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w składzie 6 Dywizji Piechoty (Grupa Operacyjna „Bielsko”, Armia Kraków). Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która od 29 października będzie nosić nazwę 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej jest częścią Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Swoją siedzibę ma przy ulicy Mościckiego 27, wraz z Niepublicznym Technikum i Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Placówka oferuje uczniom naukę w zawodach kelner, kucharz, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla i fryzjer. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracowanie oraz gwarantuje uczniom praktyki. W skład ZSN wchodzą również Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej, Niepublicznej Gimnazjum mieszczące się przy ulicy ks. Jana Skorupki 9.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A