W Tarnowie w dniu wyborów będzie darmowa komunikacja miejska
access_time 2023-09-15 13:32:00
Tarnowscy radni zdecydowali, że 15 października, czyli w dniu wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum, będzie można jeździć za darmo autobusami miejskimi. Ma to zachęcić mieszkańców do udziału w głosowaniu.

Tarnowscy radni na wniosek prezydenta miasta przyjęli uchwałę o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej w niedzielę 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych i referendum. Bezpłatny transport ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych i wpłynąć na zwiększenie frekwencji.

"Kodeks wyborczy w ramach działań zwiększających frekwencję przewiduje regulacje dedykowane wyłącznie dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. (Dział I Rozdział 5a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) natomiast w gminach miejskich Kodeks wyborczy kwestii tych nie reguluje. W tej sytuacji Prezydent Miasta Tarnowa proponuje w ramach posiadanych kompetencji zwolnienie z opłat w dniu wyborów 15 października 2023 r. wszystkich osób korzystających z komunikacji miejskiej" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Podobne rozwiązania wprowadziły samorządy innych miast, m.in. Szczecina i Poznania.

A. Cichy / fot. P. Topolski

Czy darmowa komunikacja miejska wpłynie na zwiększenie frekwencji w wyborach?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821