Co to jest Polkadot i jak działa DOT? (2023)
access_time 2023-05-25 10:30:00
Polkadot jest pomysłem dr Gavina Wooda, który jest jednym ze współzałożycieli Ethereum. Czym jest Polkadot? Jak działa?

Polkadot to sieć blockchain zaprojektowana do obsługi różnych połączonych ze sobą, specyficznych dla danej aplikacji podłańcuchów zwanych parachain (skrót od parallelized chains). Każdy łańcuch zbudowany w ramach Polkadot wykorzystuje modułowe ramy Substrate firmy Parity Technologies. Pozwalają deweloperom wybrać konkretne komponenty, które najlepiej pasują do specyficznego dla aplikacji łańcucha.

Polkadot odnosi się do całego ekosystemu parachain, które podłączają się do jednej platformy bazowej znanej jako Relay Chain. Platforma bazowa wykorzystuje Substrate, ale nie wspiera funkcjonalności aplikacji. Zamiast tego zapewnia bezpieczeństwo parachainom sieci i zawiera logikę konsensusu, ostateczności i głosowania Polkadot.

Historia polkadot

Polkadot jest pomysłem dr Gavina Wooda, który jest jednym ze współzałożycieli Ethereum i wynalazcą języka inteligentnych kontraktów Solidity. Dr Wood rozpoczął pracę nad swoim pomysłem "zaprojektowania shardedowej wersji Ethereum" w połowie 2016 roku. Wydał pierwszy szkic białej księgi Polkadot w październiku 2016 roku.

W 2017 roku dr Wood i Peter Czaban z Parity założyli Web3 Foundation. To podmiot non-profit założony w celu wspierania badań i rozwoju Polkadot, a także nadzorowania jego wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy.

Fundacja Web3 z siedzibą w Szwajcarii była gospodarzem pierwszej sprzedaży tokenów Polkadot w październiku 2017 r.. Wykorzystano aukcję holenderską Spend-All Second Price do dystrybucji środków.

Podczas sprzedaży zebrano 145 milionów dolarów w ciągu niespełna dwóch tygodni. Sprzedano 50% początkowej podaży 10 milionów DOT, a Fundacja Web3 wybrała Parity Technologies do rozwoju Polkadot.

Dziesięć dni po zakończeniu sprzedaży tokenów (6 listopada 2017 r.), ktoś trwale zamroził środki w kontrakcie multisig Parity (drugi taki incydent w ciągu kilku miesięcy). Polkadot wraz z Parity, złożył petycję do społeczności Ethereum, ale sytuacja pozostaje nierozwiązana. Pomimo utraconych funduszy, Polkadot i Web3 Foundation poinformowały, że projekt nadal ma wystarczającą ilość środków, aby osiągnąć kolejne kamienie milowe rozwoju.

Fundacja Web3 zebrała więcej kapitału w prywatnej sprzedaży tokenów w 2019 roku, aby uzupełnić utracone fundusze. Polkadot starał się sprzedać 500 000 tokenów DOT przy wycenie 1,2 miliarda dolarów, wyceniając je na 120 dolarów za sztukę. Fundacja nie ujawniła żadnych szczegółów związanych z podwyżką.

Rozwój techniczny Polkadot

Polkadot rozpoczął tworzenie różnych proofs-of-concept (PoC) w maju 2018 r.. Celem było przetestowanie bazowego łańcucha przekaźnikowego. PoC 3, wydany w styczniu 2019 roku, wprowadził testową sieć Alexander, czyli pierwszą sieć testową Polkadota.

Pierwsze, znaczące wydanie projektu pojawiło się w sierpniu 2019 roku wraz z publicznym uruchomieniem Kusamy. Kusama to wczesne, nieaudytowane wydanie Polkadot, zaprojektowane jako sieć "kanaryjska" dla Polkadot. Celem jest przetestowanie zarządzania, staking i sharding w rzeczywistych warunkach ekonomicznych. Polkadot przeznaczył również 1% początkowej dostawy DOT dla interesariuszy Kusama, aby zachęcić ich do uczestnictwa.

Polkadot przyjął strategię stopniowego wprowadzania na rynek swojej sieci głównej. Pierwszy kandydat Polkadot do łańcucha mainnetowego, faza 1, uruchomił 27 maja 2020 r.

Ta wczesna wersja Polkadot działała jako sieć Proof-of-Authority (PoA). Była zarządzana przez sześciu walidatorów należących do Web3 Foundation. Ostatecznie sieć przeszła na proponowany przez nią system Nominated Proof-of-Stake (PoS) 18 czerwca 2020 roku (Faza 2). To umożliwiło właścicielom DOT ubieganie się o sloty walidatorów i odblokowanie nagród za staking.

Fazy 3 i 4 pod koniec lipca 2020 r. wprowadziły odpowiednio funkcje zarządzania Polkadot i przekazania kontroli nad protokołem społeczności. W ostatniej fazie odblokowano transfery tokenów DOT, 18 sierpnia 2020 roku.

Fundacja Web3 nadal wykorzystuje wpływy ze sprzedaży DOT do finansowania inicjatyw ekosystemowych i projektów na Polkadot. Fundacja jest zarządzana przez Radę Fundacji, organ zarządzający, w skład którego wchodzą dr Gavin Wood (prezes i założyciel), dr Aeron Buchanan (wiceprezes) oraz Reto Trinkler.Głosowanie społeczności polkadot

W pierwszym oficjalnym głosowaniu społeczności dla sieci, posiadacze tokena Polkadot zagłosowali za zmianą nominału. Wybierali pomiędzy DOT a jego najmniejszą jednostką, Plancks, o współczynniku 100. Zmiana ta oficjalnie weszła w życie w bloku #1,248,328, który pojawił się 21 sierpnia 2020 roku, około 72 godziny po odblokowaniu transferów DOT w bloku #1,205,128 (18 sierpnia 2020 roku).

Salda tokenów każdego konta Polkadot wzrosły o 100x, zwiększając całkowitą podaż DOT ze 10 milionów do 1 miliarda. Ruch ten nie wpłynął na wycenę przedrynkową Polkadot

Pod tym linkiem: http://kriptomat.io/pl/kryptowaluty/polkadot/jak-kupic-polkadot/ dowiesz się, jak kupić polkadot.

pl / fot. kriptomat.io

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821