Ważne! Schematy dojazdu do tarnowskich cmentarzy - Policyjna Akcja „ZNICZ 2017”
access_time 2017-10-31 08:50:00
Zachęcamy do zapoznania się ze schematami dojazdów do tarnowskich cmentarzy. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i nie wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Cmentarz Krzyż

zmiany w organizacji ruchu od 1.11.2017 r. godz. 6:00 do 1.11.2017 r. godz. 22:00.

Ulica Spokojna pomiędzy Krzyską, a Nowodąbrowską - droga dwujezdniowa:

Parkowanie skośne na lewym pasie północnej jezdni (dojazd od ulicy Nowodąbrowskiej) oraz parkowanie skośne na prawym pasie jezdni południowej (dojazd od ulicy Krzyskiej od granicy miasta). Wyjazd z ulicy Spokojnej wyłącznie w prawo do centrum miasta.

Ulica Spokojna pomiędzy Krzyską i Al. Piaskową:

• Jeden kierunek ruchu od ulicy Krzyskiej do zjazdu na parking MPEC.

• Wjazd od ulicy Nowodąbrowskiej i ulicą Krzyską od granic miasta.

Parkowanie skośne na południowym pasie jezdni od ulicy Krzyskiej do zjazdu na parking MPEC.

Ulica Krzyska pomiędzy Spokojną i M. B. Fatimskiej

• Jeden kierunek ruchu od Spokojnej do M. B. Fatimskiej.

• Prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania się od pętli autobusowej.

Dopuszczony ruch w obu kierunkach dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

• Zamknięty dla ruchu, z dopuszczeniem autobusów komunikacji miejskiej, plac do zawracania (tzw. pętla autobusowa).

Parkingi przycmentarne i udostępnione place wewnętrzne:

Wjazd ulicą Krzyską od strony ul. Spokojnej.

Wyznaczono dodatkowo parkingi na ulicy Krzyskiej - lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnego, na ulicy Spokojnej - lewostronny parking na odcinku od ul. Krzyskiej do zjazdu do MPEC, - lewostronny na północnej jezdni od ul. Nowodąbrowskiej i prawostronny na jezdni południowej od ulicy Krzyskiej.

Cmentarz Klikowa

zmiany w organizacji ruchu od 31.10.2017 r. godz. 9.00 do 1.11.2017 r. godz. 22.00

Ulica Zagumnie

- jeden kierunek ruchu od ulicy ks. Bajdy do ulicy Klikowskiej z zakazem parkowania po prawej stronie.

- dwukierunkowa droga od skrzyżowania z ul. Ks. Bajdy do łącznika

o nawierzchni bitumicznej z ul. Klikowską z zakazem zatrzymywania się po południowej stronie ulicy.

Ulica Bajdy

- Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości włącznie z dojazdami do parkingów przy cmentarzu miejskim i rejonem pętli autobusowej.

Cmentarz Mościce

zmiany w organizacji ruchu od 1.11.2017 r. godz. 6.00 do 1.11.2017 r. godz. 22.00.

Ulica Czarna Droga

- Jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ul. Zbylitowską do skrzyżowania z ul. Norwida z zakazami zatrzymywania się przemiennie po północnej i południowej stronie drogi.

Ulica Zaciszna

- Ruch zamknięty z wyłączeniem autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i pojazdów mieszkańców.

- Zakaz zatrzymywania się po zachodniej stronie ulicy.

Ulica Racławicka

- Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Grochowską a Zaciszną z wyłączeniem taksówek i pojazdów mieszkańców.

Ulica Burkiewicza

- Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Tenerowicza a Zaciszną z wyłączeniem taksówek i pojazdów mieszkańców.

Ulica Sienkiewicza

- Ruch dwukierunkowy z obustronnymi zakazami zatrzymywania się.

Parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone naprzemiennie po południowej i północnej stronie drogi. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej.

Cmentarz parafialny Lwowska

zmiany w organizacji ruchu od 31.10.2017r. godz. 9.00 do 1.11.2017 r. godz. 22.00

Ulica Szara

- Jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd.

Ulica Lwowska

- Pobocze południowe z zakazem zatrzymywania się. Pomiędzy przejściami dla pieszych odgrodzenie jezdni od pobocza barierami i taśmami pomiędzy barierami.

Cmentarz Stary

zmiany w organizacji ruchu od 1.11.2017 r. godz. 5.00 do 1.11.2017 r. godz. 22.00

Ulica Tuchowska

• Jeden kierunek ruchu od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Małeckiego (dawna Ziaji).

Parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Tuchowskiej ukośnie po stronie zachodniej.

• Zakaz zatrzymywania się na całej długości muru cmentarnego na ulicy Tuchowskiej

po stronie wschodniej.

Ulica Małeckiego (poprzednio Ziaji)

• Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ul. Małeckiego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A