Bezpieczeństwo na stoku
access_time 2017-02-09 15:30:00
Opracowany przez doświadczonych narciarzy i ratowników "Międzynarodowy Dekalog Narciarza" powinni znać wszyscy, zarówno początkujący, jak i bardzo dobrze jeżdżący. Będziecie się czuć bezpieczniej przestrzegając tych zasad.

Celem tych zasad jest poprawa bezpieczeństwa na stokach oraz ograniczenie liczby wypadków. Poniżej znajdziesz 10 zasad bezpieczeństwa na stoku, które w sposób łatwy i klarowny możesz przekazać najmłodszym, a nauka ich może być świetną zabawą jeśli tylko o to się postarasz.

Miej wzgląd na inne osoby - "Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby": W tym punkcie mieści się bardzo wiele aspektów odpowiedzialności narciarza. Również te mniej oczywiste, chociażby dobre przygotowanie sprzętu do jazdy - dopasowanie butów narciarskich do wiązań i siły ich wypięcia, naostrzenie i nasmarowanie nart. 

Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy - Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy i warunków atmosferycznych. Dzieci nie są świadome swoich umiejętności, więc to od ciebie zależy, na jaką trasę je zabierzesz. Pamiętaj, że nie zawsze odpowiednia dla ciebie jest dobra dla niego. 

Trudność tras oznaczona jest na całym świecie kolorami: niebieskim - łatwa, czerwonym - trudna, czarnym - bardzo trudna. Pamiętaj o utrzymywaniu kontroli na nartami, kiedy to konieczne zatrzymaj się albo skręć, aby uniknąć zderzenia z osobami bądź przedmiotami.

Wybór toru jazdy - „Narciarz lub snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.”

Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.

Wyprzedzanie - Wyprzedzać można i z góry, i z dołu, i z prawej, i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów. Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.

Wjazd i ruszanie z miejsca - Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 regułą FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (carvingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu – w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod prąd” nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.

Zatrzymywanie się - Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko jest możliwe. Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.

Podchodzenie i schodenie - Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem / brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.

Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten, kto je pozostawił.

Stosowanie się do znaków i sygnalizacji - Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM i CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa

Zachowanie się w razie wypadku - W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu nieżalenie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polegać na udzieleniu tzw. pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak, aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich pastw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.
 

Obowiązek ujawnienia tożsamości - W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podania swych danych osobowych.

Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.

Jedną z doskonale przygotowanych stacji narciarskich w naszym regionie, która gwarantuje świetne warunki jest Stacja Laskowa-Kamionna. W jej ofercie znajdziecie:

  • 3 wyciągi orczykowe,
  • czteroosobowy wyciąg krzesełkowy (łączna przepustowość wyciągów - 3750 osób/h),
  • trasy dla początkujących i zaawansowanych,
  • idealne warunki narciarskie,
  • serwis narciarski,
  • wypożyczalnię nart i snowboardów,
  • sklepy z akcesoriami dla narciarzy,
  • szkołę narciarską,
  • restaurację, bar, griil-bar oraz gazdówkę na Górze Kamionna
Komentarze...