„Dobre nowiny” nr 1
access_time 2004-03-07 17:44:48
Dziś w kościołach zostały wyłożone, najczęściej przy wyjściu bezpłatne egzemplarze „Dobrych nowin”, całe poświęcone ostatnim 24 godzinom życia Jezusa: „Najważniejsza historia w dziejach świata”.
Wewnątrz numeru między innymi:

- Artykuł o kontekście historycznym, wydarzeń sprzed 2000 lat - „Jezusa skazano jako polityczno-religijnego buntownika"

- Opis sytuacji w Ziemi Izraela i Cesarstwie Rzymskim przed 70 rokiem - czyli „Ojczyzna Jezusa”.

- Opis ostatnich 24 godzin życia Jezusa oraz wyjaśnienia, czym był Sanhedryn, Jerozolimska Świątynia, jaki wymiar miała Wieczerza Paschalna. Znajdziemy także informacje o osobach bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: a więc kim był Poncjusz Piłat, Judasz, Annasz, Kajfasz, Jan, Józef z Arymatei, Piotr i Maria Magdalena.

Z lektury „Dobrych nowin” dowiemy się też o „Całunie Turyńskim jako świadku tamtej historii”.

Sporo wiadomości o filmie Mela Gibsona „Pasja” i o jego realizacji. w tytule "Cuda na planie"

Wydanie tej bezpłatnej gazety, zbiegło sie w czasie z emisja filmu Gibsona. Warto wziąść do ręki tę gaztę, uzupełnić naszą wiedzę, podaną tu w sposób jasny syntetyczny i przystępny.

„Dobre nowiny” wydaje Stowarzyszenie „RAFAEL” z Krakowa, które za patrona przyjęło Archanioła „Rafała” (Bóg leczy, Bóg prowadzi) Celem Stowarzyszenia jest edukacja i profilaktyka zagrożenia sektami, alkoholizmem, uzależnieniami, a także edukacja w dziedzinie ratownictwa.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A