Pozytywna opinia dla MWSE
access_time 2004-04-24 10:39:44
Państwowa Komisja Akredytacyjna przynała Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie ocenę pozytywną w zakresie studiów licencjackich na wydziale zarządzanie i marketing. Władze zadowolone są z takiej opinii, to pierwszy krok do cofnięcia decyzji o zawieszeniu rekrutacji na studia magisterskie.

- Pozytywna opinia w sprawie jakości kształcenia na poziomie zawodowym to konieczny warunek, by uzyskać korzystną decyzję dla prowadzenia studiów magisterskich - mówi dr Marek Dziura, prorektor MWSE. Po negatywnej opinii PKA z września ubiegłego roku i decyzji MENiS-u o zawieszeniu rekrutacji na rok 2004 na studia magisterskie władze uczelni rozpoczęły starania o uzupełnienie wskazanych przez ministerstwo braków. Uzupełniona została kadra naukowa, która obecnie spełnia wymogi MENiS - co stanowiło najpoważniejszy zarzut. Rozszerzono zaplecze dydaktyczne, od marca zajęcia odbywają się w wyremontowanym "Mariensztacie". Powiększony został także księgozbiór i sieć informatyczna.

- Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca lub dwóch, jeszcze przed wakacjami, otrzymamy pozytywną opinię dotyczącą studiów magisterskich. Pozwoli to spokojnie rozpocząć rekrutację na przyszły rok akademicki. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy i wyjaśnienia w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Bardzo zależy nam na dobrej opinii PKA, studia magisterskie dają nam przecież sporą przewagę nad innymi uczelniami tarnowskimi - dodaje prorektor Marek Dziura.

Kolejną kontrolę PKA zapowiedziała w latach 2008-2009, to ozanacza, że przez najbliższe pięć lat uczelnia może stabilnie funkcjonować. (BAJA)

Komentarze...