Poniedziałkowy Tarnów z OHP
access_time 2004-04-28 11:27:47

Bardzo dużo działo się w Tarnowie w poniedziałek, a wszystko za przyczyną tarnowskiego OHP, które zorganizowało cykl imprez: Targi Pracy, Konferencję w temacie „Ochotnicze Hufce Pracy u progu wejścia do Unii Europejskiej, warsztaty seminaryjne i Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży „Wiosna Kulturalna”.

A wszystko w ramach ogromnego przedsięwzięcia OHP, które w przeddzień akcesji do Unii Europejskiej, w 49 większych miastach prezentowało swoją ofertę i ofertę pracodawców.


[[fotka3]] W piękny, prawdziwie słoneczny, wiosenny poniedziałek – 26 kwietnia br., w pomieszczeniach Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 odbyły się Targi Pracy pod hasłem: „Europa moich marzeń – młodzież w Unii Europejskiej”.


Jeszcze przed godziną 1000 spora grupa młodzieży zgromadziła się przed drzwiami Centrum Edukacji i Pracy w oczekiwaniu na spotkanie z pracodawcami. W tym dniu swoją ofertę przedstawiały m.in. takie firmy jak GMG sp. z o.o w Tarnowie, tarnowski McDonald’s, jeden z największych zakładów produkcyjnych w Tarnowie – Zakłady Mechaniczne a także Agencja Pracy Tymczasowej „Work & Profit” z Bielska – Białej. Nie sposób było nie zauważyć stoiska Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus” z Pilzna, gdyż przedstawiciele firmy przygotowali wspaniałą degustację a zapach wyrobów wędliniarskich rozlegał się po całej sali targowej. Równie „kusząco” prezentowały się stoiska Gospodarstw Pomocniczych wabiąc uczestników targów wspaniałymi wypiekami, ciasteczkami i innymi smakołykami. Łącznie oferowano 44 miejsca pracy.


Nie zabrakło instytucji wspomagających młodych ludzi na rynku pracy – zaproszenie przyjęli: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie oraz Centrum Informacji Europejskiej. Dużo osób skorzystało z informacji zgromadzonych na stoisku poświęconym Unii Europejskiej a najchętniej odwiedzanym miejscem było znane coraz większej liczbie tarnowskiej młodzieży – stoisko Młodzieżowego Biura Pracy.


Młodzi ludzie, główni adresaci tego przedsięwzięcia, mieli niepowtarzalną okazję pozyskać, w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami firm i zakładów pracy, informacje na temat możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz oczekiwań i wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców.


Z punktu widzenia rynku pracy najistotniejsze w systemie edukacji jest przygotowanie młodzieży do przyszłej pracy w taki sposób, aby jej pierwszy kontakt z aktywnym życiem zawodowym nie musiał rozpoczynać się od wizyty w Urzędzie Pracy i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Dlatego też w trakcie trwania targów odbywały się zajęcia informacyjne, spotkania warsztatowe i seminaria w trakcie których młodzież mogła zdobyć praktyczną wiedzę na temat umiejętnego, samodzielnego poruszania się nie tylko na lokalnym, ale i europejskim rynku pracy. W sumie młodzież, w liczbie 154 osoby, uczestniczyła w 7 zajęciach grupowych, których tematyka obejmowała następujące zagadnienia: „Młodzież polska a europejski rynek pracy”, „Samodzielność w poszukiwaniu pracy”, „Młodzi w UE” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej w UE”.


Zainteresowanych Targami było ponad 700 osób. Imprezę otwierał Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Pan Zdzisław Bajrak.


Zaraz przy wejściu na teren Targów niezwykle efektowne stoisko Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini. Piękny tort w formie książki i ciasteczka - to pokaz umiejętności młodzieży z Trzebini, która uczy się tego na szkolnych warsztatach. Pan Adam Paliwoda zaprasza młodzież z całego województwa małopolskiego do Ośrodka, w którym można zdobyć zawody: krawca, kucharza małej gastronomii, ślusarza i ogólnobudowlane. Ośrodek zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawców.


Ośrodek Szkolenie i Wychowania w Lanckoronie. Tu również na stoisku pyszne ciasteczka i kanapki, schab z brzoskwinią, schab ze śliwką kalifornijska, śliwka zawinięta w boczek, tartinki, rolada z sera żółtego, ciasteczka francusko-śmietanowe. Proponują od nowego roku kurs dwuletni w zawodzie kucharz małej gastronomii. Jest to kurs przeznaczony dla dziewcząt, który kończy się egzaminem na tytuł czeladnika. Prowadzą także hotel i proponują swoim gościom, te właśnie wyroby, które przygotowuje młodzież w ramach praktyki. Młodzież otrzymuje wynagrodzenie jako pracownik młodociany w wysokości 4 % średniej krajowej. Informacji o Ośrodku udzieliła mi pani Anna Sroka.


[[fotka1]]Szczawnica prezentuje się w pięknych góralskich strojach. Tu również na stoisku nie można być głodnym. CKiW pomaga młodzieży w zdobyciu zawodu kucharza małej gastronomii, fryzjera, stolarza i mechanika pojazdów samochodowych. Dziś przyjechali tu z ofertą hotelową. Mają ośrodek wypoczynkowo- szkoleniowy, w którym organizują wczasy i szkolenia. Są w nim sale konferencyjne jedna na 50 druga na 100 osób.


Mc Donald proponuje pracę w restauracji na stanowiskach w kuchni, w kasie i przy sprzątaniu. Jest to także przyuczenie się do zawodu. Niestety nie udało mi się dowiedzieć nic o wynagrodzeniu. Okazało się, że ta informacja jest objęta tajemnicą, a przyjęcie odbywa się w ramach rozmowy kwalifikacyjnej i wtedy zostają ustalane także te warunki zatrudnienia.


Zakłady Mechaniczne w Tarnowie od wielu lat współpracują z OHP. Co roku przyjmują na umowy młodzież w ramach przyuczenia do zawodu. W tej chwili są to zawody: operator procesów skrawania, ślusarz, frezer, tokarz, elektromonter zakładowy, konserwator terenów zielonych. Na dzień dzisiejszy Zakłady Mechaniczne nie mają przyjęć do pracy, natomiast zatrudniają absolwentów w ramach programów przyjętych wspólnie Powiatowym Urzędem Pracy. Aktualnie włąśnie zatrudniono 10 absolwentów w ramach takiego programu.


Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus z Pilzna zatrudnia rzeźników, masarzy, a także i inne zawody. Kształcą pracowników we własnym zakresie. Firma współpracuje z tarnowskim OHP i kształci w zawodach: kucharz i garmażer. W Taurusie z dnia na dzień, nie ma wolnych miejsc pracy, ale jak mówią - dobrych pracowników z praktyką poszukują zawsze. Mam okazję na stoisku skosztować pyszną szynkę starosty. Wyroby produkowane przez Taurus, to wędliny przygotowywane według starych receptur z minimalna ilością środków konserwujących.


O Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej informacji udziela mi Pani Elżbieta Daniel. Na swoim stoisku służą informacja o usługach znajdujących się w ofercie CIiPKZ, między innymi zbiory informacji dla osób poszukujących pracy. Już jutro na naszym portalu relacja z siedziby CIiPKZ z ul. Okrężnej.


Powiatowy Urząd Pracy – Tu młodzi ludzie pytają o możliwości podjęcia pracy w sezonie wakacyjnym, a także możliwościach zatrudnienia po szkołach, które właśnie kończą.


Spotykam tu Tomasza, który przyszedł dziś na targi by zorientować się, jakie ma możliwości zatrudnienia po planowanym kierunku studiów. Teraz uczy się w Liceum Plastycznym. Na studia wybiera się na orientalistykę.


Na kolejnym stoisku Partner Handlowy Telekomunikacji Polskiej oferuje zatrudnienie na umowę zlecenie. Poszukują osób do sprzedaży usług Telekomunikacji Polskiej. Wynagrodzenie to prowizja od sprzedaży.


„Work & Profit” z Bielska Białej jest Agencją Pracy Tymczasowej. Działają na terenie całej Polski, współpracują aktywnie z tarnowskim OHP. Są oferty pracy tymczasowej, m.in w magazynach i sklepach na terenie Tarnowa.


CEiP OHP gospodarz całego przedsięwzięcia ma oferty pracy krótkotrwałej dla uczącej się młodzieży. Jest to praca, która można pogodzić z nauką. Na dzień dzisiejszy mogą zaproponować prace w PZU „Życie” jako przedstawiciela ubezpieczeniowego, w telekomunikacji jako przedstawiciela handlowego oraz układanie towarów w hipermarketach. Oferta ta jest dla młodzieży powyżej 18 roku życia. Na stoisku CEiP jest mnóstwo ulotek informacyjnych związanych z Unią Europejską - m.in. „Zakładanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej” i „Studia Europejskie w Polsce”.


[[fotka2]] Równolegle z targami, o godzinie 1130, w pomieszczeniach Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbywała się Wojewódzka Konferencja z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na temat: „Ochotnicze Hufce Pracy u progu Unii Europejskiej”. Konferencję otwierał I Wicewojewoda  Małopolski, Pan Ryszard Półtorak oraz Wojewódzki Komendant OHP – Pan Zdzisław Bajrak.  


Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.:  Senator RP - Mieczysław Mietła, poseł na Sejm RP – Andrzej Skrzyński, Prezydent Miasta Tarnowa – Mieczysław Bień, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM – Stanisław Świerczek i wielu innych przedstawicieli władz lokalnych. Celem Konferencji było przedstawienie zaproszonym gościom planu zamierzeń Ochotniczych Hufców Pracy  na okres po 1 maja 2004r.


Ważnym punktem konferencji, poza wystąpieniami zaproszonych gości, było uhonorowanie odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników OHP, które wręczali Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Półtorak oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Pani Elżbieta Grunt-Mejer. Brązowe, Srebrne i Złote Krzyże Zasługi otrzymało łącznie 7 pracowników OHP  województwa małopolskiego, w tym pracownicy Centrum Edukacji i Pracy OHP w Tarnowie, w osobach: Dyrektor CEiP Adam Potempa – Srebrny Krzyż Zasługi, Pani Dorota Anioł i Halina Surman – Brązowy Krzyż Zasługi.


Niespodzianką konferencji była deklaracja złożona przez prezesa Fundacji „Kuźnicy” im. A. Urbańczyka w Krakowie, Pana Wojciecha Filimonowicza, przekazania Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie 3 komputerów z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności  Młodzieżowego Biura Pracy, w tym przede wszystkim Klubu Pracy.Prosto z Targów Pracy udałam się do tarnowskiego Teatru im Solskiego, który wypełniła młodzież z OHP. Odbyła się kolejna prezentacja twórczości artystycznej w ramach corocznie odbywającej się „Wiosny Kulturalnej OHP”. Równolegle, w salach na ul. Mościckiego 27 trwała wystawa prac plastycznych. Nad imprezą sprawował patronat Prezydent Miasta Tarnowa.  


Widownia pełna młodych ludzi i ich wychowawców. W foyer spotykam zamyślonego siedemnastolatka Łukasza. Zawadę.


„Jestem z Łętowic. Grałem dziś na trąbce - to jest moja ulubiona muzyka. Wykonywałem „Poszła Karolinka” i „Odę do radości”. Nie chodziłem do szkoły muzycznej, jestem samoukiem, trochę miałem tremę. Jestem tu z moim wychowawcą Edwardem Rzepą. Uczę się zawodu murarza, uczęszczam na zajęcia do Wierzchosławic do „Murbetu”. Podoba mi się zawód murarza, ale wolałbym grać. Grałem dwa lata temu w kościele, ale przerwałem. Moim marzeniem jest zagrać kiedyś na koncercie”. 


Edward Rzepa: Jestem wychowawcą Hufca Pracy przy ul. Zamkowej 2 w Tarnowie. Pracuję jako wychowawca już od 10 lat. Interesują mnie problemy młodzieży z tych środowisk, gdzie problemy z nauką kojarzą się często z trudną młodzieżą Często bywa inaczej - problemy materialne przysłaniają chęć zdobywania wiedzy. Łukasz jest takim konkretnym przykładem, gdzie można by szukać przyczyn obiektywnych. Skorzystaliśmy z dużej grzeczności dyrekcji Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Pan Dyrektor Smoliński zgodził się pożyczyć nam instrument i chłopiec mógł zaprezentować swoje umiejętności. Jest prawdziwy i spontaniczny z samej chęci muzykowania. Ja takie talenty chętnie wyłapuję i przekazuję tym, którzy chcieliby go uczyć, jeżeli by była taka możliwość. Szukanie talentów muzycznych na tym powinno polegać. Często przechodzimy obojętnie, koło chłopca, który gdzieś tam próbuje się znaleźć w świecie artystycznym. A ta droga jest trudna, także dlatego, że koszty instrumentu są wysokie.


Emilia, Marta i Anka są z OHP z Tarnowa, mają po 19 lat. Zostaną kucharkami małej gastronomii. Kiedyś w przyszłości będą umiały gotować dobre obiadki dla rodziny. Nazwały swój zespół „Jajcary”. Zawadiackie czapeczki, ciemne okulary i ogromne poczucie humoru, także poza sceną. Prezentowały w ramach „Kulturalnej Wiosny” program kabaretowy „Melodramat hip-hopu”.


„Jesteśmy przyjaciółkami. Lubimy pożartować pośmiać się i aby było wesoło. Dziś puścili nam za głośno piosenkę, nie słuchać było naszych głosów a chciałyśmy pokazać jak śpiewamy. Nasz kabaret istnieje od dwóch tygodni. Przygotowywałyśmy się specjalnie na ten Przegląd. Będziemy to kontynuować jak będzie okazja”


Magda  i Basia  i Krystian są tu ze swoim wychowawcą Tadeuszem Gizą. „Dziś prezentowaliśmy dwie piosenki. Przerobiliśmy tekst z kabaretu Starszych panów. Śpiewaliśmy o junaku, o hufcu. Mieliśmy także przygotowane dwa skecze. Nasz zespół liczy 9 osób.


Darek, Łukasz Grzesiek są z Trzebini. Tańczą break-dance. Niektórzy z nich ćwiczą od roku, inni tylko dwa tygodnie. Ćwiczą na przerwach, a tu w teatrze także w foyer „Najtrudniejsze są twistery. ” 


Olga Kostrzewińska jest opiekunką chłopców z Trzebini: „Chłopcy mnie dzisiaj zaskoczyli. Dali z siebie wszystko. Fajnie wypadło. Jestem zadowolona z ekipy. Fajnie że chcą i lubią coś robić z pasją. Są zdolni i robią to, co lubią.


Kinga, Lucyna, Małgosia, Alicja Katarzyna Grzesiek i Marcin, przyjechali ze Szczawnicy. „Naszą scenkę same sobie ułożyłyśmy Nie miałyśmy zielonego pojęcia jak to zrobić. Trochę podpatrzyłyśmy u koleżanek, które podobne przygotowywały na studniówkę. Myślimy, że udało nam się pokazać to, co chcieliśmy. Brakowało tylko stolików. Nie było warunków do pokazania całkowitego jak to miało wyglądać - tak jak to ustaliliśmy na próbie, ale poszło dobrze. Po tym jak skończyłyśmy, były oklaski, więc myślimy, że się podobaliśmy. W naszym OHP uczymy się wszyscy fryzjerstwa. Jesteśmy tu z opiekunkami Magdaleną Potocką i Joanną Słowik.


Anna i Aneta: „Naszą wychowawczynią jest  Anna Bąk„ Dziś tańczyłyśmy  i przygotowałyśmy spektakl o życiu w Lanckoronie - „Samo życie w Lanckoronie”.


Nie widziałyśmy waszego miasta. Jesteśmy cały czas w teatrze. Lanckorona jest piękna - mamy zamek, ruiny. Jest coraz ładniej, Zapraszamy wszystkich do Lanckorony!” 


Dwie Anie z Krakowa: „Recytowałyśmy dziś wiersze koleżanki „Miłość „Wiersz do rodziców”. Uczymy się w OHP 6-13 zawodu kucharz małej gastronomii. Było dzisiaj tu bardzo dużo fajnych rzeczy. A to fragment wiersza naszej koleżanki:


 „Jak wygląda miłość prawdziwa?
Jak poznać, że zbiera swe żniwa?
W jaki sposób uczucie się przejawia?
Czy rzeczywiście miłość się na pierwszym miejscu stawia”


                                                             Malwina Kaczmarska


 Zespół ze Starego Sącza powstał spontanicznie na wzór „Doliny Dunajca”, który jest przy Zakładach Węglowych w Nowym Sączu. Ćwiczą już od roku. Pokazują folklor góralski, górali białych łąckich. Tańczyli zbójnickiego. Dominik, Maciek Piotrek, Jurek, Kuba i Tomek są z OHP 6-34 Stary Sącz. Uczą się w Szkole Drzewno-Mechanicznej w zawodach stolarz, mechanik, kucharz i piekarz.


 Zespół z Nowego Sącza śpiewał, grał a także pokazał kabaret „Randka w ciemno” Ania Wojtek, Rafał, Kinga Tarnowa jeszcze nie zwiedzali, ale mają nadzieję to zrobić.


Na co dzień uczą się gotowania a najlepiej lubią gotować zupki. Możemy więc się spodziewać, że Nowy Sącz będzie słynął najlepszą zupą pomidorową.


Występy młodzieży oceniało jury w składzie: Agnieszka Kawa – Dyrektor Wydziału Kultury UM, Grażyna Nowak- Teatr im Solskiego, Halina Surman – CEiP, Zofia Podlewska CKiW, Magdalena Witkowska –choreograf i muzyk, Krystyna Szafarz – Teatr im Solskiego i Andrzej Nachman – Teatr im Solskiego.


Prezentujemy wam wyniki obrad jury.


MALARSTWO


I miejsce: Renata Czepiel - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-33 N. Sącz - "Mój krajobraz".
II miejsce: Maksymilian Fałowski - Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz - "Burzowa noc".
III miejsce: Adam Skoczeń i Mariusz Skoczeń - Centrum Kształcenia i Wychowania Tarnów - praca zbiorowa "Słońce".


RYSUNEK


I miejsce: Agnieszka Mystek - Hufiec Pracy 6-18 Kęty - "Moja wioska".
Wyróżnienie: Beata Gieniec - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-31 Nowy Sącz - "Dzikość".
Wyróżnienie: Dariusz Wojtanowicz - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-31 Nowy Sącz – Graffiti.
Wyróżnienie: Małgorzata Mazurek - Ośrodek Szkolenia i Wychowania Kraków - "Nirwana".


GRAFIKA ARTYSTYCZNA

I miejsce: Józef Fliśnik - Centrum Kształcenia i Wychowania Tarnów - monotypia  "Współczesny rozród".
II miejsce: Damian Janikowski - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-31 Nowy Sącz "Śnieg".
III miejsce: Justyna Gromek - Centrum Kształcenia i Wychowania Tarnów "Abstrakcja".


RZEŹBA


I miejsce: Tomasz Kos - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-31 Nowy Sącz - "Baba".
Wyróżnienie: Adam Plata - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-34 Stary Sącz - "Świątek".

TKANINA ARTYSTYCZNA


I miejsce: Danuta Pieronkiewicz i Urszula Pająk - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-10 Myślenice - praca zbiorowa "Herbaciane róże".
II miejsce: Karolina Stopa - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-1 Kraków - „Figurowe szaleństwo".
Wyróżnienie: Bożena Jachna - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-1 Kraków – aplikacja "Erotyka"


RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE


I miejsce: Jacek Kasprzak - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-1 Kraków - "Odpoczynek Mazurka".
II miejsce: Alicja Chrobak - Centrum Kształcenia i Wychowania Szczawnica - "Stare Miasto”.
III miejsce: Bożena Skołucka - Hufiec Pracy 6-2 Niepołomice - "Serwetki Szydełkowe"
Wyróżnienie: Justyna Gromek - Centrum Kształcenia i Wychowania Tarnów - "Wiejski domek".
Wyróżnienie: Beata Łatka - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-33 Nowy Sącz - "Własna droga".
Wyróżnienie: Aneta Zjawiony - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-5 Lanckorona - "Plecionka".
Wyróżnienie: Dorota Lampa - Centrum Kształcenia i Wychowania Tarnów "Tulipany".
Wyróżnienie: Piotr Jasiński  i Wojciech Cempa   Hufiec Pracy  6-37  Nowy Sącz  - "Kłębiaste”, „Pierzaste”.

Konkurs na plakat "Polska w Unii"


I miejsce: Iwona Piwowarczyk - Hufiec Pracy 6-5 Kraków - "Flaga Europejska".
Wyróżnienie: Ewelina Ciosek - Ośrodek Szkolenia i Wychowania Kraków "Łączmy się razem".
Wyróżnienie: Słabuszewski Damian - "Wrota Europy" - Hufiec Pracy 6-18 z Kęt.


FORMY TEATRALNE


Wyróżnienie: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy Pantomima "Współczesna szkoła".
Wyróżnienie: Hufiec Pracy 6 - 2 Niepołomice - Teatr poezji - "Bóg bogaty w miłosierdzie".


FORMY KABARETOWE


I miejsce: Hufiec Pracy 6-2 Niepołomice - Skecz "Adam Małysz"
II miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 6-33 Nowy Sącz "Ballada o rolniku" wyk. Mieczysław Jurkiewicz.
Wyróżnienie: Jarosław Jeliński ze Środowiskowego Hufca Pracy 6-31 Nowy Sącz za najlepszego wykonawcę w kabarecie "Nie - My" Randka w ciemno.


FORMY TANECZNEI miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie - Zespół "Voice".
II miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 6-34 Stary Sącz - "Taniec Zbójnicki".
Wyróżnienie: Hufiec Pracy 6-2 Niepołomice - układ taneczny break-dance.
Wyróżnienie: Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-4 Trzebinia - formacja taneczna "break-dance".


FORMY MUZYCZNO-WOKALNE


I miejsce: Wojciech Zasadzki - Środowiskowy Hufiec Pracy 6-31 Nowy Sącz - piosenka hip-hopowa.
II miejsce: Małgorzata Myślińska - Hufiec Pracy 6-2 Niepołomice - Piosenki "Samotność" i "Wznieś serce".


Miss Małopolski OHP została wybrana przez jury i publiczność - Małgorzata Myślińska z Hufca Pracy 6-2 Niepołomice.


W imprezie wzięła udział młodzież reprezentująca jednostki organizacyjne Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, w liczbie ponad 175 osób. Ocenie podlegały prace plastyczne, formy teatralne, kabaretowe, taneczne i muzyczno-wokalne. Jury, po burzliwych obradach przyznało 20 nagród za I, II i III miejsca oraz 18 wyróżnień  w różnych kategoriach.


Sponsorami byli: Prezydent Miasta Tarnowa – Pan Mieczysław Bień; Marek Fistek - „Fistek Glass” – Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego w Tarnowie; Janusz Kowalski – Zakład Malowania Szyldów w Tarnowie; Huta Szkła Gospodarczego „Tarnów” S.A. Grupa Kapitałowa „Krosno” w Tarnowie; Pan Stanisław Kołodziej – Firma produkcyjno-Handlowa „Doraton” w Tarnowie.
Gratulujemy wszystkim wygranych i udziału w Przeglądzie! Do zobaczenia za rok.Dziekujemy Pani Agnieszce Bryndal z Klubu Pracy w Tarnowie za współtworzenie relacji z całej imprezy. A Pani Halinie Surman za informację o wynikach "Wiosny Kulturalnej"


                                                                                             


 


 

Komentarze...