Jak znaleźć pracę?
access_time 2004-05-14 07:10:15

Żyjemy w czasach, w których bezrobocie stało się jednym z największych problemów codziennego życia. Ci, którzy nie mają pracy - często bezskutecznie jej poszukują, ci, co ją mają - żyją w stresie i lęku przed jej utratą. Odwiedziłam dla Was szczególne miejsce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na ul. Okrężnej 4a.

[[fotka2]] Dojedziesz tu autobusami MPK nr: 9. 0b, 19, 4 i 42. Ulica Okrężna 4a to właściwie nieformalna druga ulica. Z nieznanych powodów nie ma swojej nazwy, a wszystko, co tam zlokalizowane ma swój adres: Okrężna 4a. Tak więc, by trafić do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, należy skręcić z ul. Okrężnej, za „Oplem”, w uliczkę bez nazwy i idąc ok. 100 m, po prawo, w dużym budynku na pierwszym piętrze, odnajdziecie CIiPKZ.


Witają mnie sympatycznie Panie i bardzo ciepłe przyjazne pomieszczenie. Pani Elżbieta Daniel wprowadza mnie w to - co tutaj się dzieje:


„Nasza praca tu, to udzielanie indywidualnej i grupowej informacji zawodowej oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego. To są dwie różne formy. Ponadto można tutaj także skorzystać z internetowego pośrednictwa pracy w Sali INTERpracaNET.


Najwięcej osób korzysta z indywidualnej informacji zawodowej. Zbiory informacji zawodowych zgromadzone są na różnych nośnikach medialnych m.in. w formie drukowanej i komputerowej. Najczęściej klienci poszukują informacji o rynku pracy, profesjach przyszłości, informacji gdzie można skończyć interesujący kurs, możliwościach kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub wyższym, na terenie województwa małopolskiego i sąsiednich województw. itp.


[[fotka1]] Przed chwilą właśnie klient zakończył pisanie listu motywacyjny w języku angielskim, bo nie posiadał takiej możliwości w domu. Po napisaniu może wysłać dokument przez Internet. W Centrum, klienci mogą także korzystać z codziennej prasy, szukać ofert pracy w  Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim i Gazecie Wyborczej. W tych czasopismach znajduje się także dużo ciekawych artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, wymagań pracodawców. Do dyspozycji klientów są wzory dokumentów aplikacyjnych. Doradcy zawodowi pomagają klientom sporządzić list motywacyjny lub życiorys zawodowy, a także przepisać na komputerze, jeżeli klient sam tego nie potrafi.


Te kolorowe segregatory to teczki informacji o zawodach. Zawierają one informacje o zawodach m.in. o zadaniach i czynnościach w nich wykonywanych, predyspozycjach psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu, ścieżkach kształcenia. Oprócz teczek, klienci, którzy zamierzają wybrać lub zmienić zawód mogą korzystać z Przewodników po zawodach, które również zawierają ich charakterystyki. Te informacje, są pomocne także przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych – wielu osobom często brakuje odpowiedniego słownictwa, aby sprecyzować swoje umiejętności - a także gdy przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Powinno się poznać zawód i stanowisko, na którym będzie się pracowało. Pracodawca może zadać bowiem pytanie: „jak wyobraża sobie pani pracę na tym stanowisku” i wówczas musimy udzielić wyczerpującej odpowiedzi.


Oprócz informacji zawodoznawczych do dyspozycji klientów są wszelkie informacje o rynku pracy oraz wykazy jednostek, które świadczą pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy. Klienci, nie zawsze wiedzą gdzie można szukać pomocy i gdzie się należy w tym celu udać.


Ze zbiorów informacji zawodowych, odwiedzający CIiPKZ, mogą korzystać indywidualnie, samodzielnie, lub z pomocą doradcy zawodowego.


W ramach Poradnictwa Zawodowego klienci mogą korzystać z indywidualnej pomocy doradców zawodowych, w tym psychologa. Doradcy zawodowi pomagają rozwiązywać problemy wynikające najczęściej z braku pozytywnej motywacji i wiary we własne możliwości na rynku prac i, umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Ponadto doradcy udzielają pomocy w wyborze zawodu, kierunku dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz planowaniu przyszłości zawodowej.


W trakcie procesu doradczego przeprowadzane są badania psychologiczne z wykorzystaniem takich testów jak: Zestaw do Samobadania, KPZ, Inwentarz zainteresowań, oraz Testy osobowości i inteligencji.


Natomiast w ramach grupowego poradnictwa zawodowego klienci przygotowują się do skutecznego poszukiwania pracy, wzmacniają motywację do podejmowania samodzielnych działań w kierunku zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej, uczestnicząc m.in. w warsztatach „Aktywne poszukiwanie pracy”, Jak znaleźć i utrzymać pracę”, „Moje spotkanie z pracodawcą – rozmowa kwalifikacyjna”.


Rano np. odbyły się zajęcia z osobami zainteresowanymi własną działalnością gospodarczą. Grupa ta uczyła się jak założyć firmę. W tej chwili trwają zajęcia warsztatowe „Sporządzam dokumenty aplikacyjne”. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych grupach do 12 osób, z wykorzystaniem metod aktywizujących, w oparciu o opracowane programy. 


Zaglądam do Sali gdzie trwają zajęcia. Uczestnicy właśnie przyglądają się rysunkom, które stanowią ćwiczenie rozgrzewające, przygotowujące do dalszej aktywnej i efektywnej pracy. Mają wybrać na nim jedną osobę negatywną i jedną osobę pozytywną, oraz podać krótkie uzasadnienie - dlaczego. Zdecydowaną dezaprobatę uczestników uzyskała postawa „to się nigdy nie uda”, akceptację zaś, postawa „wiem, że mogę”.


„Zaczynamy od określania, jakie są moje zasoby, jakim potencjałem dysponujemy. Tzn. Co ja lubię robić? Jakie są moje zainteresowania? Jakie są moje umiejętności? Co ja mogę zaoferować ze swojej strony pracodawcy?” Prowadzi zajęcia Pani Iwona Pasierb


W chwili przerwy rozmawiam z uczestnikami zajęć. To są ich pierwsze zajęcia w grupie. Pytam jak długo poszukują pracy - „Od pięciu lat”, „od dwóch lat”, „od roku”. Wasze zawody? „ciastkarz” „ogrodnik”, „elektromechanik”.


Gdy wychodzę z Sali, w której trwają warsztaty uczestnicy właśnie wypisują swoje zalety, zdolności i umiejętności, osiągnięcia.


Wiele osób nie wie jak zacząć szukać pracy i jest osamotnionych w swoich poszukiwaniach. Narasta stres i niewiara w swoje umiejętności. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który ma w Tarnowie siedzibę na ul. Okrężnej 4a, jest bardzo miejscem do tego, aby tu znaleźć każdą informację, aby tu się nauczyć wiary w siebie i w swoje umiejętności, aby tu rozpocząć systematyczne i zakończone sukcesem poszukiwanie pracy.  


Przedstawiam Wam Harmonogram warsztatów na maj 2004.


 


18-20 V „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” godz.10.00


24-25 V „Aktywne poszukiwanie pracy”godz.10.00


Zapisy i zgłoszenia przyjmowane są osobiście Tarnów, ul. Okrężna 4a, pokój 128 lub telefonicznie (0-14) 626-99-40 i pocztą elektroniczną: e-mail centrum@wup.tarnow.pl Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.


[[fotka3]] Materiały, jakie znajdziecie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:


- Teczki informacji o zawodach zawierające opisy zawodów, wykonywane zadania i czynności, wymagania stawiane pracownikom i informacje lokalne dotyczące województwa małopolskiego.


- Filmy zawodoznawcze, uzupełniające teczki informacji o zawodach, oraz filmy szkoleniowe przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy


- Programy komputerowe – Multimedialna Encyklopedia Zawodów, Informator Edukacyjny o wszystkich uczelniach, Doradca 2000. Korzystanie z programów komputerowych nie wymaga znajomości obsługi komputera. Każdy może wybrać pożądany zakres informacji i otrzymać go w formie wydruków.


- Przewodniki po zawodach zawierające charakterystyki ok. 550 zawodów


- Informatory o szkołach i uczelniach


- Katalogi z wykazami i adresami instytucji szkolących, działających w systemie oświaty pozaszkolnej w województwie małopolskim. Informacje dotyczące terminów kursów, wymagań, czasu trwania, kosztów i uprawnień kwalifikacyjnych.


- Ulotki zawierające opisy zawodów, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych i poradniki dla poszukujących pracy.


- Biblioteczka z literaturą z zakresu zawodoznawstwa, psychologii, pedagogiki i rynku pracy.


- Informacja o rynku pracy, czyli zbiory danych statystycznych o lokalnym rynku pracy oraz analizy i oceny.


- Klasyfikacja zawodów i specjalności - syntetyczny opis około 2500 zawodów i specjalności odzwierciedlających aktualną strukturę zawodową w Polsce.


- Prasa codzienna oraz miesięczniki: COGITO, PERSPEKTYWY, SŁUŻBA PRACOWNICZA, oraz PERSONEL


- Wykazy jednostek świadczących pomoc osobom poszukującym pracy.


Do korzystania z bezpłatnych usług, Centrum zaprasza: osoby poszukujące pracy, studentów, absolwentów, osoby niepełnosprawne, nauczycieli i pedagogów, pracodawców, i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


 W ofercie :


- Pomoc w planowaniu kariery zawodowej
- Poznanie metod i technik poszukiwania pracy
- Pomoc w napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego.
- Przygotowanie do rozmów z pracodawcą.
- Uzyskanie indywidualnej porady zawodowej.
- Udział w psychologicznych badaniach preferencji i predyspozycji zawodowych
- Korzystanie z warsztatów i wykładów tematycznych
- Uczestnictwo w spotkaniach grupowych
- Samodzielne korzystanie ze zbiorów informacji zawodowych.


W Sali INTERpracaNET w podziałki od 9.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00 – można bezpłatnie skorzystać z Internetu w celu poszukiwania pracy. Dostęp do Internetu ograniczony jest do stron związanych z problematyką poszukiwania pracy.


CIiPKZ w swoich propozycjach dla bezrobotnych ma także możliwość założenia i sprawdzania konta internetowego, by było możliwe utrzymanie kontaktu z ewentualnym pracodawcą.


Pracownicy Centrum, służą pomocą w poruszaniu się po Internecie i korzystaniu z poczty elektronicznej. Dodatkowe informacje i rezerwacja stanowisk komputerowych prowadzona jest pod nr telefonu 626-99-40. 


Podajemy Wam stronę CIiPKZ,która może być przydatna przy aktywnym poszukiwaniu pracy:


Strona CIiPKZ: http://www.wup.tarnow.pl/centrum/index.shtml


A tu linki, które również mogą być przydatne dla osób poszukujących pracy:


http://www.1praca.gov.pl/


http://www.mpips.gov.pl/


http://praca.onet.pl/


http://www.praca.interia.pl/


http://www.praca.wp.pl/


http://praca.gazeta.pl/praca/0,0.html


http://www.praca.hoga.pl/


http://www.pracuj.pl/


https://www.pracaonline.pl/index.html


http://www.naj.com.pl/


http://www.people.com.pl/


http://www.gratka.pl/


http://www.jobpilot.pl/


http://www.cvonline.pl/


http://www2.jobs.pl/


http://www.webjobs.pl/


http://www.job-net.com.pl/


http://www.serwispraca.pl/


http://www.tempserwis.com.pl/pl/


http://www.wakat.com.pl/


http://www.praca.gov.pl/


http://www.biurokarier.uni.torun.pl/


http://www.mostwanted.com.pl/sg.html


http://www.delpiero.com.pl/


http://www.bdi.com.pl/


http://akcjasos.pl/


http://www.samisobie.clan.pl/


http://www.kariera.procter.pl/


http://www.tower.home.pl/absolwent.net/index.php


http://www.bigram.pl/


http://www.grafton.pl


http://www.it-gazeta-praca.com.pl/


http://www.niepelnosprawni.pl/praca/


http://www.bestoferta.pl/


 

Komentarze...