Kto się wstydzi prowincji?
access_time 2004-05-29 06:55:31

W specjalnym programie zajęć zainicjowanym przez tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologów Praktyków uczestniczyła już młodzież z czterech szkół. Głównym przesłaniem programu jest docenienie walorów prowincji i dowartościowanie ich najmłodszych mieszkańców, którzy nie zawsze wierzą w swoje możliwości.

-Od kilku lat obserwuje się, że o ile szkoły w małych ośrodkach, położonych na uboczu, pod względem materialnym i lokalowym zaczynają równać do dużych szkół miejskich, o tyle poziom aspiracji uczniów z prowincji nie zmienia się, a nawet się obniża. Dlatego chcemy dokładnie zbadać ten problem, wyzwolić uczniowską inicjatywę w "prowincjonalnych" placówkach, zwrócić uwagę młodzieży na sposób postrzegania siebie, sposób myślenia, na ich możliwości i potrzeby. Główne hasło naszego projektu brzmi: "Prowincja? - to nie tu!" - mówi Stanisław Stach, prezes tarnowskiego oddziału PSPP.

Program - finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży "Równać szanse", szkoły uczestniczące w projekcie i oddział PSPP w Tarnowie - zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych koncentrujących się głównie na historii, kulturze i tradycjach danego terenu. - Zakres tematyki jest bardzo szeroki, podobnie jak formy jej prezentacji - informuje S. Stach. - Przykładowo młodzież z gimnazjum w Tuchowie przygotowała drzewa geneaologiczne dokumentując niekiedy już XIX-wieczną historię swoich rodzin.

Zdaniem S. Stacha, dają zauważyć się pierwsze rezultaty projektu. Młodzież pod wpływem interesujących i często mało znanych informacji dotyczących okolicy, w której mieszkają, zaczyna się coraz bardziej z nią identyfikować.

Program psychologów ma za zadanie uświadomić młodzieży znaną prawdę, że prowincja to nie miejsce na mapie, lecz sposób myślenia, a od tego sposobu wiele zależy, co nas w przyszłości czeka.

Dotychczas w projekcie "Prowincja? - To nie tu!" wzięła udział młodzież gimnazjalna w Prąbce Uszewskiej, Tarnowie, Woli Rzędzińskiej i Tuchowie. Peła edycja programu wynosi 3 lata, a jego realizacja rozpoczęła się w ub. roku.

(ziob)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A