Drugi "zamach" na Zygadłę
access_time 2004-06-19 07:20:52

Prezydent ogłosił już konkurs na nowego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie, tymczasem wciąż jeszcze brakuje uchwały tarnowskich radnych odwołującej z tego stanowiska poprzedniego kierownika USC Bohdana Zygadłę. Uchwała ma zostać podjęta przez radnych dopiero na sesji w przyszłym tygodniu.

Na sesji w marcu radni nie poparli wystarczającą większością głosów wniosku prezydenta o to, aby odwołać Bohdana Zygadłę z funkcji kierownika USC. Z wnioskiem takim wystąpił przed marcową sesją prezydent Bień i w zasadzie wydawało się, że odwołanie Bohdana Zygadły jest jedynie formalnością, gdyż prezydent dysponuje w Radzie Miasta większością 13 głosów, przeciwko 12 głosom opozycji.

Wtedy głosowanie nieoczekiwanie zakończyło się remisem 11 do 11, gdyż dwóch radnych wstrzymało się od głosu, a jeden nie był w tym punkcie obrad obecny na sali. Prezydent już w dniu sesji zapowiedział jednak, że mimo braku zgody Rady Miejskiej i tak zwolni Bohdana Zygadłę z pracy, jako jego bezpośredni pracodawca. Tak też się niezwłocznie po sesji stało.

Nadal natomiast nie było i nie ma decyzji radnych o tym, że dotychczasowy kierownik USC jest odwołany. Musi być natomiast taka uchwała, aby nowy szef Urzędu Stanu Cywilnego mógł objąć tę funkcję.

Komentarze...