Badanie ruchu turystycznego Małopolski
access_time 2004-08-06 16:00:04
W Małopolsce rozpoczęło się badanie ruchu turystycznego, koordynowane przez Małopolską Organizację Turystyczną. Wśród turystów przyjeżdżających do naszego województwa przeprowadzonych zostanie 7 000 anonimowych ankiet. Pytani będą proszeni o udzielenie odpowiedzi na 27 pytań.

Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki będzie
odpowiedzialne za badania prowadzone w regionie tarnowskim - łącznie 306 ankiet. Miejsca badań oraz wielkość próby zostały określone przez Małopolską Organizację Turystyczną.

Oznaczeni ankieterzy odwiedzą wybrane miejsca zakwaterowania turystów oraz najpopularniejsze atrakcje turystyczne. Celem prowadzonych badań jest przede wszystkim:
- określenie wielkości i struktury przyjazdów do Małopolski
- określenie charakterystyki odwiedzających województwo, wielkości
ponoszonych przez nich wydatków
- zbadanie stopnia satysfakcji odwiedzających
- ocena atrakcji turystycznych województwa

Zbieranie danych ma się zakończyć w sierpniu.

Komentarze...