Kursy dodatkowe na żużel w dniu 11 lipca
access_time 2004-07-09 12:14:42
W dniu 11 lipca w związku z meczem żużlowym Zarząd Komunikacji Miejskej w Tarnowie organizuje dodatkowe kursy na liniach 0a i 9 do obsługi meczy żużlowego.
Do obsługi meczu żużlowego w dniu 11 lipca 2004 r. uruchomionych zostanie 7 dodatkowych autobusów, które wykonają 4 dodatkowe kursy na linii „9” oraz 3 dodatkowe kursy na linii „0a”.
Na linii „0a” dodatkowe kursy wykonane będą z przystanku Al. Jana Pawła II – pętla trasą linii „0a” do Moscic o godz. 16.05, 16.15, 16.25.

Na linii „9” dodatkowe kursy wykonane będą z przystanku nr 1 Lwowska - Rzędzin do Mościc trasą linii „9”. Odjazdy z przystanku Lwowska - Rzędzin o godz. 15.55, 16.05, 16.15 i 16.25.

Autobusy wykonujące w/w kursy mają mieć oznakowanie typowe jak dla obsługi linii „0a” lub „9” oraz dodatkową tablicę (z przodu pojazdu) z oznakowaniem „Kurs dodatkowy ŻUŻEL”.
Autobusy będą oczekiwać do zakończenia meczu na placu w Mościcach. Po zakończeniu meczu dodatkowe kursy na linii „9” wykonane będą z przystanku autobusowego przy ul. Czerwonych Klonów obok parku. Odjazdy z placu w Mościcach pod stadion jak i odjazdy autobusów spod stadionu będą się odbywać sukcesywnie po napełnieniu pojazdów. Wszystkie kursy na linii „9” będą wykonane trasą linii „9” do przystanku końcowego Nowy Szpital na Rzędzinie.

Kursy na linii „0a” z Mościc wykonane będą trasą linii „0a” do AL. Jana Pawła II – pętla. Przy dowozie jak i przy odwozie obowiązują wszystkie przystanki na trasie przejazdu.
Komentarze...