Warsztaty: „Program ochrony środowiska miasta Tarnowa”
access_time 2004-11-29 16:08:56

W dniu 3 grudnia 2004r. o godzinie 10.00, w Sali Lustrzanej w Tarnowie przy ul. Wałowej 10, odbędą się warsztaty robocze w trakcie aktualizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001-2015", oraz opracowywania strategii krótkoterminowej na lata 2005-2008.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną projekty zaktualizowanego "Programu" oraz nowej "Strategii krótkoterminowej". Celem warsztatów jest poddanie szerokiej konsultacji społecznej problemów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz wypracowanie najbardziej korzystnych i oczekiwanych rozwiązań.Do udziału w warsztatach, w imieniu firmy "Wasko" z Gliwic, opracowującej aktualizację programu ochrony środowiska, oraz własnym, zapraszam radnych Tarnowa, przedstawicieli rad osiedlowych, reprezentantów najważniejszych zakładów pracy oraz służb i instytucji z terenu Tarnowa, samorządowców z sąsiednich gmin oraz Starostwa Ziemskiego.Jednocześnie zwracam się z prośbą o przygotowanie ewentualnych uwag i propozycji  dotyczących "Programu". Wersje robocze "Programu" i "Strategii" są dostępne w referacie Ochrony Środowiska UMT Tarnów ul. Goldhammera 3 III piętro.Marcin Golec. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A