Do końca grudnia uzupełnij wpis!
access_time 2004-11-29 16:35:22

Ważne dla przedsiębiorców! Do kona roku należy uzupełnić wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej o PESEL oraz określić przedmiot działalności gospodarczej.

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej informuje przedsiębiorców - wpisanych w tutejszej ewidencji gospodarczej, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 217, poz.2125) - przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniają w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. swoje wpisy PESELem oraz  określeniem przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Kwalifikacją Działalności - pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Do końca roku to uzupełnienie nie podlega opłacie. Powyższe dane można uzupełnić w Biurze Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 4 - Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A