Stowarzyszenie "my niezależni"
access_time 2004-08-30 06:29:14

Dnia 9 sierpnia 2004 roku w Tarnowie powstało Stowarzyszenie my niezależni. Jest ono kontynuatorem wcześniejszych spontanicznych przedsięwzięć młodych ludzi chcących działać na rzecz swojego środowiska lokalnego, którzy dotychczas organizowali spotkania autorskie niezależnych twórców tarnowskich oraz happeningi poetyckie.

[[fotka1]] Dużym osiągnięciem okazał się zorganizowany przez grupę wernisaż słowa   pisanego od słowa do rzeczy, który odbył się w dn. 21 i 22 maja b.r. przy tarnowskim Rynku w Ander  Pasydż. Cieszył się on dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta (wernisaż odwiedziło około 240 osób) i nie ujawnionych do tej pory młodych niezależnych artystów (12 twórców przedstawiło swoje utwory). Przez dwie doby stare mury z dumą gościły niezależnych poetów, prozaików i mile zaskoczonych zwiedzających podziemia gości: m. in. poetę Romana   Misiewicza, satyryka Tomasza Barana.Pomysłodawcą, głównym organizatorem  oraz inicjatorem wszystkich tych poczynań jest Małgorzata Budzik, obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia.


Głównymi celami Stowarzyszenia są:  • organizowanie działalności kulturalnej niezależnych twórców i artystów,

  • działania mające na celu odnajdywanie i odkrywanie talentów artystycznych,

  • upowszechnianie kultury w społeczeństwie i aktywność w dziedzinie twórczości,

  • aktywne uczestnictwo w procesie wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla sztuki i międzynarodowego dorobku kulturowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  • organizowanie wernisaży: poetyckich oraz wszelkich działań artystycznych,

  • przeprowadzanie akcji propagujących niezależną twórczość artystyczną, happeningi, multimedialne prezentacje twórczej działalności członków Stowarzyszenia i osób nie przynależących,

  • spotkania członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości oparte na dyskusji oraz  prezentacji ich własnej  twórczości,

  • organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk twórczych.

Poprzez realizację powyższych celów stowarzyszenie oczekuje, iż zainteresuje wbrew populistycznym trendom wielu Tarnowian twórczością młodych niezależnych ludzi, którzy nie mają możliwości przedstawienia swoich prac i osiągnięć szerszej publicznościDziałalność Stowarzyszenia  ma również na celu zebranie ludzi o podobnych zainteresowaniach i zrzeszenie ich wokół idei tworzenia - dawania innym alternatywy dla tego, co podsuwa dzisiejszy świat, co usiłują podawać media, bowiem istnieje wielu młodych artystów, którzy tworzą, lecz często nie mają możliwości zaprezentowania swej twórczości. Niezależni nie chcą, by twórcy ginęli wśród kolorowych billboardów i blokowisk, chcą by zaznaczali swoją obecność na tle szarych ulic.  Zawiązując Stowarzyszenie my niezależni członkowie chcą zachęcić młodych ludzi, rówieśników, wszystkich członków lokalnej społeczności, młodych artystów, niezależnych animatorów kultury i sztuki, oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętna sztuka i to, co dzieje się dla niej w ich mieście do odnalezienia w sobie pasji tworzenia.  Niezależni są otwarci na inicjatywy i pomysły oraz współpracę ze wszystkimi twórcami, którym bliska jest sztuka (poezja, proza, dramat, fotografia, muzyka, i.in.). Dążą przede wszystkim do tego, aby nareszcie młodzi twórcy i artyści wyszli z ukrycia i pokazali swoją twórczość nie kryjąc jej, jak dotychczas, w szufladach. Pragną zainicjować nowy sposób prezentacji poezji, prozy, obrazu, nadać im nowy wymiar i sens, ukazać w nowym świetle. Niejednokrotnie można się przekonać się, że w naszym otoczeniu brak jest tego typu inicjatyw. Wiemy też, chociażby z pochlebnych opinii o  wernisażu słowa, że ludzie mają dosyć podawania im „gotowców” obmyślanych przez specjalistów od marketingu i wizerunku w wielkich korporacjach. Człowiek czasami po prostu chce się spotkać z drugim człowiekiem i w samotności, wyciszeniu posłuchać, poczuć co płynie z tego drugiego serca.Zachęcamy Wszystkich bardzo serdecznie na nasze spotkania, które mają miejsce w każdą sobotę miesiąca w kawiarni do rzeczy (Tarnów, ul. Wałowa 29 – wejście od Placu Rybnego) od godz. 19. Wyrażamy przekonanie, że wspólnie spędzony czas przyniesie obopólne zadowolenie.   Małgorzata Budzik, my niezależni


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A