Milion dla studentów
access_time 2004-08-30 06:49:42

Milion złotych otrzymają studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na stypendia naukowe i socjalne. Trafią one do studentów studiów dziennych oraz po raz pierwszy również zaocznych. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

Uczelnia przeznaczy je na stypendia naukowe, wstępnie ustalono, że otrzymają je studenci ze średnią co najmniej 4,0. Natomiast o przyznaniu stypendium socjalnego zadecyduje wysokość dochodu na członka rodziny. W ten sposób pomoc w wysokości około tysiąca złotych rocznie może trafić do co piątego studenta MWSE.


- Dzięki przyznanym stypendiom niektórzy ze studentów studiów dziennych w całości mają refundowane koszty nauki - stwierdza Stanisław Belniak, rektor MWSE. - Cieszymy się oczywiście z wysokości dofinansowania. Jest ona dwudziestokrotnie wyższa niż w poprzednim roku. W ten sposób studenci uczelni niepaństwowych, szczególnie zaoczni, zaczynają wierzyć, że nie są pomijani przez MENiS przy podziale środków przeznaczonych na pomoc materialną. (baja)

Komentarze...