Spór o szkołę w Nowej Jastrząbce
access_time 2004-09-01 07:33:17

Około 99 tys. uczniów w regionie tarnowskim rozpoczyna dziś rok szkolny, wśród nich 6,7 tys. po raz pierwszy zasiądzie w szkolnych ławkach. Prawie we wszystkich szkołach inauguracja nowego roku szkolnego powinna odbyć się w spokojnej atmosferze. Konflikt pojawił się jedynie w Nowej Jastrząbce, gdzie rodzice gimnazjalistów nie zgadzają się na likwidację tamtejszego oddziału gimnazjum ze Starych Żukowic.

-Zajęcia 1 września rozpoczną się normalnie, na razie nic się nie zmienia, czekamy na rozstrzygnięcie NSA. Wojewoda zaskarżył bowiem uchwałę rady gminy o utworzeniu w Nowej Jastrząbce gimnazjum. Do czasu, kiedy zapadnie wyrok placówka funkcjonować będzie jak do tej pory - mówił wczoraj wójt Lisiej Góry Stanisław Wolak. - Natomiast, jeżeli sąd uzna decyzję rady gminy za nieprawną, szkoła ulegnie likwidacji i młodzież będzie uczyć się w innych gimnazjach. Już unieważniona została bowiem uchwała rady gminy, dotycząca utrzymania w nowym roku szkolnym placówki w Nowej Jastrząbce jako oddziału gimnazjum w Starych Żukowicach.


Szkoła w Nowej Jastrząbce liczy 50 uczniów, w trzech oddziałach. Zdaniem wójta Wolaka, porócz kwestii finansowych związanych z utrzymaniem małej szkoły, za likwidacją placówki przemawiają przede wszystkim sprawy edukacyjne i wychowawcze.


- Nauczyciele mają tu w większości po jednej godzinie, etaty udałoby się utworzyć jedynie dla matematyka i polonisty, pozostali pracują w innych szkołach. Ponieważ wieś jest rozrzucona sporo czasu zajmuje młodzieży dojście do szkoły, myślę, że szybciej byłoby, gdyby bus "zbierał" je po drodze i dowoził do gimnazjum. Nie bez znaczenia są również finanse, trudno wyposażać szkołę w sprzęt, który w małym stopniu będzie wykorzystywany - tłumaczy Stanisław Wolak.


Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Wojciech Magdoń, który brał we wtorek udział w spotkaniu z rodzicami uczniów z oddziału w Nowej Jastrząbce, uważa, że najważniejszą sprawą jest to, by gimnazja w gminie były dobrze zorganizowane, z odpowiednią liczbą uczniów, kadrą i bazą lokalową. - Natomiast osobami, które są odpowiedzialne za ich organizację są wójt i dyrektor szkoły. Moim zdaniem w gminie powinno być kilka dobrze zorganizowanych gimnazjów. Natomiast rodzice są zwolennikami powołania w Nowej Jastrząbce oddzielnego gimnazjum - mówi Wojciech Magdoń.


W pozostałych szkołach regionu tarnowskiego, zdaniem dyrektora, rozpoczęcie roku szkolnego powinno przebiegać spokojnie. Kuratorium nie ma również żadnych informacji o tym, by z powodu remontów termin rozpoczęcia zajęć musiał zostać przedłużony. (baja)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A