Dłuższy awans nauczycieli
access_time 2004-09-02 06:41:45

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą awansu zawodowego nauczycieli. -Do tej pory nauczyciel, który uzyskał wyższy stopień zawodowy, mógł z nowym rokiem składać wniosek o możliwość uzyskania kolejnego stopnia awansu. W praktyce po 6 - 7 latach stawał się nauczycielem dypolomowanym.

Teraz z ubieganiem się o kolejny stopień będzie musiał zaczekać dwa lata - mówi Hanna Skalska, zastępca dyrektora Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie.


Zdaniem pani dyrektor, będzie to z korzyścią dla szkoły i uczniów, ponieważ nauczyciele będą mieć więcej czasu na zdobywanie doświadczenia w swojej pracy. Ponadto znowelizowana Karta Nauczyciela porządkuje m. in. również sprawy związane z przerwaniem stażu, wprowadza zmiany w składzie komisji, które będą przeprowadzać egzaminy. Znajdą się w nich przedstawiciele kuratorium, a w posiedzeniu komisji będzie ucztestniczył nauczyciel starający się o awans.


Zmiany czekają w tym roku także maturzystów. Wszystkich kończących szkoły ponadgimnazjalne obowiązywać będzie nowa matura. Wyjątek stanowią uczniowie piątych klas techników oraz osoby kończące szkoły dla dorosłych. - Maturzyści będą oceniani przez egzaminatorów z zewnątrz, wyniki egzaminów mają być brane pod uwagę przez szkoły wyższe. Dzięki temu matura będzie umożliwiać wstęp na studia, uczelnie pozostawią jedynie egzaminy sprawdzające uzdolnienia, na przykład muzyczne czy plastyczne - mówi dyrektor Skalska.


Istotną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku zerówki dla sześciolatków. Rodzice mają do wyboru zapisanie dziecka do klasy "0" w szkole lub do przedszkola. W praktyce w województwie małopolskim większość sześciolatków brała udział w zajęciach. Uczniom klas szóstych szkół podstawowych przybędzie czwarta godzina wychowania fizycznego. To kolejny etap zwiększania ilości godzin wf-u.


(baja)


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A