Przyznali pieniądze PCK
access_time 2004-09-02 06:50:37
Zarząd Powiatu Ziemskiego Tarnowskiego dofinansuje program promocji zdrowia opracowany przez Polski Czerwony Krzyż. Ta decyzja powiatu oznacza wysupłanie pieniędzy na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach oraz promocję honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży.

Zarząd Powiatu Ziemskiego Tarnowskiego rozpatrzył pozytywnie prośbę zarządu powiatowego PCK na jednym z ostatnich posiedzeń. Z dofinansowanego z kasy powiatowej programu zostaną przeszkoleni w szkołach zarówno uczniowie, jak też nauczyciele.


Dzięki pozytywnej decyzji starosty, propozycja udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie, w wysokości 7,6 tysiąca zł, zostanie teraz wpisana do projektu budżetu powiatu na przyszły rok. Zarząd PCK dla powiatu ziemskiego wystapił o taką właśnie kwotę już po raz drugi z rzędu.


- Za taką samą kwotę w 2004r., w ramach programu przygotowanego przez PCK, zostało przeszkolonych ponad tysiąc uczniów i nauczycieli - mówi Elżbieta Moskal z wydziału edukacji tarnowskiego Starostwa Powiatowego. - W ramach programu odbywają się wykłady i prelekcje, praktyczne ćwiczenia z fantomem, organizowane są otwarte akcje pobierania krwi. Całość kończy Olimpiada Zdrowia, która w ubiegłym roku szkolnym odbyła się w szkole w Mościcach.


Przypomnijmy, że olimpiada promocji zdrowia PCK odbyła się w ub. roku szkolnym pod patronatem "Dziennika Polskiego". Starostwo Powiatowe w Tarnowie ufundowało wtedy nagrody, które wręczone zostały najlepszym zespołom uczniowskim z terenu powiatu, których młodzi uczestnicy wykazali się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną w udzielaniu pierwszej pomocy.


(Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A