Trzeci wiceprezydent w magistracie
access_time 2004-10-01 08:20:25

- Powiem szczerze, że na stanowisko wiceprezydenta Tarnowa ds. oświaty i kultury, od śmierci Anny Knapik, cały czas szukałem kobiety - powiedział wczoraj prezydent Tarnowa, Mieczysław Bień. Od środy lub czwartku obowiązki trzeciego wiceprezydenta miasta obejmie natomiast Wojciech Magdoń.

[[fotka1]]Prezydent Bień zapewnił, że szukał na stanowisko wiceprezydenta Tarnowa kogoś, kto posiada umiejętności czysto menadżerskie lub nauczycielskie. Jak wyraził się, w kręgu kobiet nie znalazł jednak nikogo takiego na trzeciego swojego zastępcę.


- Z przykrością muszę więc powiedzieć, że przyjmuję do pracy znowu mężczyznę, więc będzie nas teraz w magistracie czterech "pancernych" i mam nadzieję, iż doprowadzimy do zwycięstwa - żartował na konferencji prasowej.Wojciech Magdoń ma objąć stanowisko wiceprezydenta miasta Tarnowa do spraw oświaty i kultury w ciągu najbliższego tygodnia. Dotąd był dyrektorem delegatury małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie.Według prezydenta Mieczysława Bienia, zatrudnienie Wojciecha Magdonia jako wiceprezydenta miasta jest spowodowane m. in. ogromem pracy koniecznej przy prowadzeniu restrukturyzacji miejskiej oświaty. Według prezydenta, nie jest natomiast możliwe, aby w obecnym składzie (prezydent i dwóch zastępców) prowadzić rzeczowo oświatową restrukturyzację, zwłaszcza przy - jak powiedział - natłoku także innych zajęć.Według prezydenta Bienia, konieczne było więc zatrudnienie w roli wiceprezydenta miasta kogoś, kto będzie dysponował na tyle dużą ilością czasu i wiedzy, aby restrukturyzację miejskiej oświaty poprowadzić. Nowemu zastępcy wytyczył już zresztą konkretne zadania.- Zadanie główne, które w tym roku stanie przed Wojciechem Magdoniem jako wiceprezydentem Tarnowa, to wprowadzenie bonu edukacyjnego - zapowiada prezydent Bień. - Bardziej mówimy tu o bonie płacowym, czyli takim wirtualnym pieniądzu, który spowoduje, że dyrektorzy szkół będą wiedzieli w poszczególnych placówkach, ile w zasadzie mogą wydać na płace. Nie będą mogli już mówić, że to miasto nie daje im pieniędzy, ale będą musieli zabiegać o uczniów, bo to od liczby uczniów w szkołach będzie zależała kwota pieniędzy przyznanych dla danej szkoły. Rachunek więc będzie prosty, jeśli będzie stu uczniów, to otrzymają kwotę pieniędzy równą: sto razy stawka podstawowa.Według prezydenta Bienia, nowy wiceprezydent miasta powinien znaleźć także odpowiednią ilość czasu na właściwe pokierowanie miejską kulturą, którego - jak powiedział - obecnie często brakowało jemu i zastępcom.Na razie nie jest znany w zasadzie konkretny dzień, który dla Wojciecha Magdonia będzie pierwszym dniem urzędowania przy ul. Nowej w roli wiceprezydenta. Małopolska kurator oświaty, Elżbieta Lęcznarowicz zgodziła się, aby przejście Wojciecha Magdonia z kuratorium do magistratu nastąpiło w ciągu najbliższego tygodnia.Wczoraj Wojciecha Magdonia nie było zresztą w Tarnowie, gdyż załatwiał ostatnie formalności w Krakowie, związane z przejściem do tarnowskiego magistratu. Prezydent Bień spodziewa się, iż jego nowy zastępca obejmie obowiązki wiceprezydenta miasta w środę lub czwartek.Dotąd miejska oświata podlegała w Tarnowie wiceprezydentowi Andrzejowi Sasakowi, a kultura - bezpośrednio prezydentowi Bieniowi. Na samym początku kadencji zarówno oświatą, jak też kulturą, kierowała wiceprezydent Anna Knapik. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A