Od 1 lutego bilet rodzinny - czyli nowa taryfa ZKM
access_time 2005-01-18 18:16:58

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie informuje pasażerów, że od dnia 1 lutego zacznie obowiązywać nowa taryfa przewozowa w komunikacji miejskiej. Nowa taryfa przewozowa zostanie wprowadzona na mocy uchwały Nr XXIX/505/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18.11.2004 r. Zmiany w taryfie przewozowej dotyczą rodzajów biletów oraz niektórych uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

Bilety przeznaczone do kasowaniaNowa taryfa przewozowa nie przewiduje zmiany cen obecnie obowiązujących cen biletów. Wszystkie rodzaje biletów i karnetów przeznaczonych do kasowania w kasownikach obowiązujące przed 1 lutego 2005 roku pozostają niezmienione i są ważne z dniem wejścia nowej taryfy przewozowej.Dodatkowo od dnia 1 lutego 2005 r. wprowadzono nowy bilet, tzw. bilet rodzinny weekendowy w cenie 6 zł. Bilet rodzinny weekendowy upoważnia do przejazdów w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny określony w ustawie z dnia 13 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy obojga lub jednego z rodziców wraz z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 16 w dniu skasowania na wszystkich liniach ZKM w Tarnowie.
Bilet taki kasować należy tylko jeden raz podczas pierwszego przejazdu. Na wydruku kasownika wskazana jest data skasowania i na podstawie tak skasowanego biletu można korzystać z przejazdów na wszystkich liniach ZKM do godz. 24.00 w dniu skasowania. Jedno z rodziców na bilecie rodzinnym wpisuje swoje nazwisko i imię. Podczas kontroli wymagany jest oprócz skasowanego biletu rodzinnego dowód osobisty rodzica (rodziców) oraz dowolny dokument stwierdzający tożsamość i pokrewieństwo dziecka (dzieci).Bilet bagażowyPasażer ponoszący pełną odpłatność za przejazd, przewożąc bagaż o wymiarach podlegających opłacie (patrz § 24 Regulaminu przewozów) jest zobowiązany do zakupu biletu na bagaż w cenie 2.00 zł.Pasażer uprawniony do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, przewożąc bagaż podlegający opłacie zobowiązany jest do zakupu biletu ulgowego na bagaż w cenie 1.00 zł. Osoby korzystające z biletów okresowych mogą bezpłatnie przewozić bagaż o wymiarach podlegających opłacie.Bilety okresoweNowością wprowadzoną od dnia 1 lutego 2005 r. w grupie biletów okresowych jest nowy rodzaj biletu na dwie linie komunikacyjne. Do tej pory taki rodzaj biletu nie funkcjonował i został wprowadzony na liczne wnioski pasażerów.Ceny biletów okresowych dostępne na stronie internetowej www.zkm.tarnow.pl w części „Regulaminy/Taryfa”Od dnia 1 lutego 2005 r. w grupie biletów okresowych nie ma podziału na strefy komunikacyjne. W nowej taryfie przewozowej funkcjonować będą bilety okresowe:
- na jedna linię komunikacyjną
- na dwie linie komunikacyjne
- na wszystkie linie komunikacyjne


 


Na tej zmianie od 1 lutego b.r. skorzystają pasażerowie korzystających z przejazdów przez dwie strefy komunikacyjne.

Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.Wszystkie dotychczasowe uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów zostają utrzymane. W grupie przejazdów bezpłatnych dodatkowe uprawnienie zyskują opiekunowie dzieci dotkniętych inwalidztwem i niepełnosprawnych podczas przejazdów bez dziecka w drodze z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem. Uprawnienie to będzie przysługiwało na podstawie specjalnej legitymacji wydanej przez ZKM w Tarnowie na wniosek szkoły specjalnej lub placówki specjalnej.W grupie przejazdów ulgowych dodatkowe uprawnienia do ulgowych przejazdów zyskują osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz osoby pobierające rentę socjalną.Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz wykaz dokumentów potwierdzających te uprawnienia zawarty jest w części VI Taryfy przewozowej, natomiast sama taryfa dostępna na stronie internetowej www.zkm.tarnow.pl w części „Regulaminy - Taryfa”.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A