Komputer w Warsztatach
access_time 2005-01-26 12:14:04

Ciepło i gościnnie przyjęto gości we wtorek, w Warsztacie Terapii Zajęciowej na ulicy Ostrogskich w Tarnowie, tym bardziej, że goście przybyli z prezentem. Prezent, to kolejny komputer podarowany przez Fundacje im. A. Urbańczyka, który przywiózł osobiście Prezes Fundacji Wojciech Filemonowicz.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.Ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym także czynności codzienne oraz zaradności osobistej, rozwijane w czasie różnorodnych zajęć, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, umiejętność komunikowania się i porozumiewania,  rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych - to główne cele realizowane w Warsztatach. Podopieczni warsztatów mają zapewnioną fachową opiekę psychologa, logopedy i muzykoterapeuty. Jest tu pracownia stolarska, sala teatralna, pokój rehabilitacji, gospodarstwa domowego, i sala komputerowo-internetowa.Korzystający z ośrodka dzięki komputerom mogą w sposób znaczący nabywać nowe umiejętności. Teraz, z komputerem podarowanym przez Fundację A. Urbańczyka, do dyspozycji uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej, będą już 4 komputery. 

Komentarze...