Marszałek przekaże fragment "Panoramy"
access_time 2005-05-10 11:38:19

W środę tarnowscy muzealnicy obchodzą Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Uroczyste spotkanie rozpocznie się o godz. 15 w tarnowskim Ratuszu. Swój udział zapowiedział marszałek województwa Janusz Sepioł, który przekaże kolejny fragment "Panoramy Siedmiogrodzkiej" zakupiony z funduszu samorządu województwa małopolskiego.

Tarnowskie muzealnictwo ma bogate tradycje. W 1888 r. rektor Seminarium Duchownego, ks. Józef Bąba założył Muzeum Diecezjalne. W 1927 r. z inicjatywy zasłużonego rajcy miejskiego Józefa Jakubowskiego powołano Muzeum Miejskie, które, przechodząc różne koleje losu, dało początek Muzeum Okręgowemu.Muzeum ma swoje placówki w pięciu powiatach, w których prowadzi swoje oddziały, odwiedzane w ciągu roku przez ponad 80 tys. zwiedzających. Warto wiedzieć, że muzealnicy celebrują swój Dzień na całym świecie. Ustanowiła go w 1977 r. Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM. Postanowiono wtedy podkreślać wciąż rosnącą rolę muzeów. Zalecono, aby dzień ten był obchodzony 18 maja, poczynając od 1978 r. Jest to znakomita okazja do otwierania nowych placówek, a także nowych ekspozycji. Inicjatorzy ustanowienia Dnia Muzeów już wtedy wyrazili pogląd, że utrwalanie porozumienia między ludźmi to jedno z zadań muzeów dysponujących uniwersalnym środkiem - oryginalnymi eksponatami.Tarnowscy muzealnicy udostępnią szerzej swoje zbiory właśnie 18 bm. W tym dniu można zajrzeć do wszystkich galerii i oddziałów, by bliżej poznać zgromadzone tu zbiory.


(kis)Dziennik Polski 

Komentarze...