Odeszła Olga Majewska
access_time 2005-03-21 23:14:49

W wieku 104 lat zmarła Olga Majewska. Znana była w środowisku artystycznym jako kolekcjonerka dzieł sztuki. Wiele lat uczyła biologii w II Liceum Ogólnokształcącym. Człowiek głębokiej wiary, szczególnie nastawiony na dobro młodych ludzi. Pogrzeb odbędzie się 23 marca o godzinie 13.00 w Dębicy.

[[fotka2]]Olga Majewska wraz z mężem gromadziła dzieła sztuki przez całe swoje życie. Część zbiorów przekazała Muzeum Diecezjalnemu w Tarnowie, które prezentuje je w jednej z sal wystawienniczych pod hasłem „Kolekcjonerski salon mieszczański”. Ten gest był podyktowany chęcią dzielenia się tym, co wartościowe z młodzieżą. Dzięki Majewskim zwiedzający mogą podziwiać dzieła sztuki z ok. 1900 r. – płótna kilku malarzy polskich, a także zbiór porcelany i zegarów. Jest tam m.in. obraz olejny malowany na płótnie przez Jacka Malczewskiego pt. „Thanatos”.Z Tarnowem była związana przez swoją pracę dydaktyczną. Była nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym do roku 1970. Pochodziła z Jarosławia, uczyła się w Dębicy. Marzyła o studiach medycznych, ale musiała podjąć pracę i studiowała zaocznie. Na studiach poznała przyszłego męża. Uczyła biologii najpierw w Gliwicach, potem w Tarnowie. Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie napisał w nekrologu o Oldze Majewskiej – „Człowiek niezwykłej skromności i ascezy”.Pogrzeb Olgi Majewskiej odbędzie się 23 marca. O godzinie 12.00 w kościele księży Filipinów w Tarnowie zgromadzą się środowiska twórcze, aby pożegnać zmarłą w uroczystej Mszy św. Ciało Olgi Majewskiej zostanie złożone o 13.30 w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Dębicy.Beata Burkat 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A