Akcje Zakładów Azotowych
access_time 2005-10-20 02:19:06
We wtorek 18 października została upubliczniona lista pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji ZAT S.A.. To kolejny etap trwającego procesu prywatyzacji Zakładów. Lista liczy 11365 nazwisk, ma ponad 300 stron i 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Lista zawiera imiona i nazwiska pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji, ich staż pracy. Uprawnieni pracownicy powinni sprawdzić listę. W przypadku stwierdzenia niezgodności reklamacje co do stażu pracy w Spółce będą przyjmowane na piśmie, do 2 listopada br. w Biurze Polityki Personalnej i Płac ZAT S.A.

 

Lista jest zamieszczona w kilku miejscach na terenie Zakładów: w budynku administracyjnym (ul.Kwiatkowskiego 8), przy bramach wejściowych nr 1 i 3,  na tablicach ogłoszeń znajdujących się wewnątrz ZAT S.A.    

 

 

Kolejne działania:


- powołanie komisji do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji pracowników; rozpatrzenie reklamacji; ewentualna korekta i weryfikacja listy;
- ponowne upublicznienie tak zweryfikowanej listy, sposób i miejsce - analogicznie jak 18 października;
- w ciągu 14 dni od weryfikacji – uzgodnienia ze związkami zawodowymi, co do liczby akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup stażowych (10 grup); przesłanie listy do MSP wraz z przykładowo wypełnioną umową, po akceptacji – przygotowanie indywidualnych umów,
- ogłoszenie terminu rozpoczecia zbywania akcji czyli podpisywania umów z uprawnionymi osobami lub spadkobiercami; wraz z podpisywaniem umów uprawnione osoby będą składać oświadczenie, że do tej pory nie korzystał z prawa nabycia akcji pracowniczych prywatyzowanych firm (takie prawo przysługuje pracownikowi tylko raz);
- po podpisaniu umowy pracownik staje się akcjonariuszem firmy, wraz z umową otrzymuje świadectwo udziałowe uprawniające go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;    

Termin zakończenia całej operacji związanej z nieodpłatnym zbyciem akcji ZAT S.A. na rzecz uprawnionych pracowników upływa 15 grudnia 2006 roku.


Komentarze...