Wybuchowa współpraca
access_time 2006-01-12 18:41:42
"Jestem pod wielkim wrażeniem dokonań Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie" - powiedział gen. bryg. Marek Witczak, Szef Obrony przed bronią masowego rażenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Taka opinia zoowocowała umowę w sprawie współdziałania w zakresie specjalistycznego ratownictwa chemicznego.

Umowa została podpisana 12 stycznia bieżącego roku. To wynik długoletniej współpracy Jednostki Ratownictwa Chemicznego z Ministerstwem Obrony Narodowej, w zakresie prac badawczych, szkoleń i konsultacji.

Współpraca będzie polegać między innymi na udziale we wspólnych szkoleniach, konferencjach, seminariach, konsultacji i wymianie doświadczeń, opracowywaniu programów szkolenia ratowników chemicznych, wymianę informacji o wynikach prac naukowo-badawczych w zakresie specjalistycznego sprzętu do monitorowania i oceny zagrożenia środowiska naturalnego oraz skutków awarii przemysłowych.

 

"Nasza współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej trwa już od 8 lat. Z roku na rok poszerza się jej zakres - informuje Janusz Iwaniec, prezesa Zarządu Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Począwszy od pierwszych prac badawczo-rozwojowych poprzez systemy szkoleń, które teraz trwają, a także poprzez cykliczne konsultacje, zarówno w kraju, jak i za granicą. Co roku spotykamy się w Hadze, w Organizacji ds. zakazu broni chemicznej, tam tez odbywają się konsultacje z partnerami zagranicznymi. W ubiegłym roku w Hadze prowadziliśmy rozmowy z delegacją Rosyjska i Ukraińską. Efektem tych rozmów będzie nasza  wizyta w styczniu br. w Kijowie, podczas której prowadzone będą dalsze negocjacje i być może podpiszemy umowę ze stroną Ukraińską o współpracy przy niszczeniu utleniacza do paliwa rakietowego. Bardzo cieszymy się ze współpracy ze Sztabem Generalnym, ale mam nadzieję, że nigdy nie będziemy zmuszeni działać przy likwidacji zagrożeń czy skażeń, które potencjalnie mogą się zdarzyć. Pragnę podkreślić, że jesteśmy koalicjantami w sprawie Irackiej, wiec jesteśmy również potencjalnie narażeni na ataki terrorystyczne" - dodaje prezes Iwaniec.

 

Przypomnijmy, że przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku w ZAT S.A. przeprowadzone były ćwiczenia „Jesienna mgła” z zakresu obrony cywilnej, będące wynikiem właśnie tej współpracy. W ćwiczeniach tych wzięli udział Ratownicy z JRCh, Zakładowa Straż Pożarna, Piąty Batalion Wojsk Chemicznych z Tarnowskich Gór i Brygada Antyterrorystyczna. "Dzięki ćwiczeniom obronnym, jakie odbyły się we wrześniu ubiegłego roku mieliśmy okazję sprawdzić nasza gotowość na nieprzewidziane zdarzenia - informuje Janusz Iwaniec. Ćwiczenia są konieczne, aby doskonalić procedury i nie zastanawiać się, w jaki sposób reagować na potencjalne zagrożenie. Te wspólne ćwiczenia udowodniły, że wspólnie możemy zdziałać bardzo dużo".

 

Dowódca Piątego Batalionu Chemicznego w Tarnowskich Górach, podpułkownik Błaszkowski stwierdził, że podpisane porozumienie między wojskiem a JRCh otwierają nowe możliwości. Dzięki niej wieloletnia współpraca z JRCh w obszarze szkoleń, wchodzi na nowy poziom, a współpraca będzie przynosiła obopólne korzyści. Podobne zdanie ma Marek Witczak, Szef Obrony przed bronią masowego rażenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Według niego należy dmuchać na zimne a ścisłą współpraca jest bardzo ważna w czasach potencjalnego zagrożenia atakiem środkami chemicznymi i toksycznymi.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A