Szajka złapana
access_time 2006-03-29 15:25:51
Policjanci Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji Tarnów-Zachód położyli kres działalności 11-osobowej grupy nieletnich sprawców przestępstw. Posiadane wstępne informacje wskazywały, że w jednej z podtarnowskich miejscowości w Gimnazjum grupa uczniów już od roku dopuszcza się rozbojów i wymuszeń rozbójniczych na rówieśnikach i uczniach klas niższych.

Zastraszając pobiciem, a nawet bijąc zabierali ofiarom telefony komórkowe i drobne kwoty pieniężne, które to posiadali przy sobie bądź byli zmuszeni przynieść na drugi dzień. Mimo, że ci młodzi przestępcy, uczniowie w wieku 14-16 lat nie byli zorganizowani, nie posiadali przywódcy , wzajemnie wspierali się w swym przestępczym działaniu. Jak wykazało dochodzenie  grupa w różnych konfiguracjach osobowych, dokonywała także kradzieży i włamań do prywatnych obiektów w miejscach swojego zamieszkania kradnąc głównie przedmioty metalowe, później sprzedawane w punkach skupu złomu na terenie Tarnowa.

 

Udowodniono im 21 różnych czynów kryminalnych. W trakcie prowadzonych z nimi rozmów, nie byli w stanie podać motywów swego postępowania lub jak mówią niektórzy nie mieli świadomości, że czynią zło i w ten sposób stają się młodymi przestępcami. Przed przekazaniem sprawy do Sądu dla Nieletnich przeprowadzono rozmowy z rodzicami wszystkich członków 11-osobowej grupy wskazując możliwości dalszego zapobieżenia demoralizacji ich nieletnich pociech. Ważnym jest, że tak rodzice jak i nauczyciele tej placówki oświatowej zaangażowali się w eliminowanie zjawisk kryminogennych.

Komentarze...