Bezpłatne szkolenia doradcze
access_time 2006-09-05 10:30:56
Tarnowska Fundacja Kultury wraz z władzami Województwa Małopolskiego organizuje szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie prowadzone w temacie: "Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu organizacją pozarządową".
Przygotowane przez Tarnowską Fundację Kultury programy szkoleniowe, skierowane są do liderów i pracowników organizacji pozarządowych z Miasta Tarnowa, a także powiatu.
Założeniami projektu ma być pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych form organizacji firmy, zewnętrznych środków finansowania. Program obejmuje realizację czterech modułów o łącznej liczbie 24 godzin. Pozwoli to na przeprowadzenie czterech profesjonalnych szkoleń dotyczących:
  1. zakładania organizacji pozarządowych
  2. zarządzania finansami
  3. strategii działania i biznesplanów dla organizacji pozarządowych
  4. myślenia w kategoriach projektu
Szkolenie rozpocznie się 07-09-2006 i potrwa do 26-10-2006. Dodatkowe informacje można uzyskać w Tarnowskiej Fundacji Kultury, pod numerem telefonu 014 627 27 36 lub na stronie www.tfk.tarnow.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A