Dofinansowania z PFRON
access_time 2007-02-07 14:04:57
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie są już wnioski, które należy wypełnić starając się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można dostać pieniądze na zakup i montaż oprzyrządowania ułatwiającemu inwalidzie prowadzenie samochodu, zakup sprzętu komputerowego oraz kupno wózka elektrycznego.
- W ub.r. wnioski zabrało od nas ponad 100 mieszkańców. Najczęściej starali się o dotację na zakup komputera. Mogą to zrobić osoby z brakiem lub niedowładem obu kończyn górnych. Były także wnioski o przyznanie pieniędzy na zakup wózka elektrycznego, rzadziej o przystosowanie pojazdu dla osoby niepełnosprawnej – mówi Wiesława Iwaniec, dyrektor PCPR w Tarnowie. Druk, który trzeba wypełnić w tym roku nie różni się praktycznie od tego z lat poprzednich, a jego uzupełnienie nie powinno stanowić większego problemu.

Formularze wniosków można otrzymać w Powiatowym Centrum mieszczącym się przy ul. Narutowicza 38 w Tarnowie, ale składać je trzeba w siedzibie małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. 29 Listopada 130 w Krakowie. Tam też można pytać o szczegóły dotyczące przyznawanych dotacji – osobiście bądź telefonując pod numer: 0-12 415 91 19; 0-12 415 86 35.

Przypominamy – wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mogą otrzymać jedynie mieszkańcy powiatu tarnowskiego, a nie miasta Tarnowa.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A