Dialog ze spółdzielniami mieszkaniowymi
access_time 2007-03-24 10:02:15
Współpraca między organizacjami spółdzielczości mieszkaniowej a Prezydentem Miasta Tarnowa i samorządem lokalnym była tematem spotkania prezydenta Ryszarda Ścigały z przedstawicielami Zarządu Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza dyskutowano m.in. na temat współpracy spółdzielni mieszkaniowych z instytucjami samorządowymi, nowych terenów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz rewitalizacji zasobów mieszkaniowych miasta w sytuacji gdy obecnie w mieszkaniach spółdzielczych mieszka blisko połowa mieszkańców Tarnowa. Ryszard Ścigała zaproponował kilka wariantów i form stałych, roboczych kontaktów środowiska spółdzielców z władzami miasta, m.in. w ramach Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości.

22 marca w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się spotkanie prezydenta Ryszarda Ścigały z przedstawicielami Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie i Prezydium Sejmiku Tarnowskiego. Spotkanie z udziałem kilkunastu reprezentantów tarnowskich spółdzielni mieszkaniowych miało formę dyskusji panelowej, dwustronnej wymiany poglądów i opinii w celu wypracowania najlepszych form współpracy w przyszłości. Rozmawiano m.in. na temat konieczności rewitalizacji największych tarnowskich osiedli mieszkaniowych, budowanych w większości przeszło 20 lat temu, a także o utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na osiedlach, placach zabaw czy obiektach rekreacyjnych, wreszcie na temat nowych terenów dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Tarnowie.

Czwartkowe spotkanie uznano za początek stałych, roboczych kontaktów władz miasta ze środowiskiem spółdzielców, co ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy w mieszkaniach spółdzielczych mieszka obecnie połowa mieszkańców Tarnowa. Prezydent Ryszard Ścigała zaproponował kilka form współpracy – włączenie się przedstawiciela spółdzielni w działalność Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości, powołanie mieszanego zespołu roboczego z udziałem również przedstawicieli Miejskiego Zarządu Budynków oraz Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, lub udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A