Wielkanocne prezenty dla dzieci upośledzonych umysłowo
access_time 2007-04-07 17:00:49
Komputer, telewizor, aparat cyfrowy i drukarkę – takie prezenty otrzymały na Wielkanoc dzieci upośledzone umysłowo ze Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” w Tarnowie. Sprzęt ma służyć ich rozwojowi intelektualnemu. Dary przekazał stowarzyszeniu poseł parlamentu europejskiego Leopold Rutowicz.
1Stowarzyszenie prowadzi w Tarnowie Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II oraz Aktywną Świetlicę Terapeutyczną. W czasie spotkania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz ich rodzicami poseł Leopold Rutowicz wyraził nadzieję, że wciąż będzie wzrastać świadomość osób niepełnosprawnych odnośnie przysługujących im praw. Każdy uczestnik spotkania otrzymał też spis praw jakie przysługują obywatelom zjednoczonej Europy. W czasie spotkania z europarlamentarzystą dzieci i młodzież najbardziej interesowała praca posła, jego obowiązki i pełnione funkcje.

- Podarowany sprzęt wykorzystamy w ramach zajęć podtrzymujących umiejętności edukacyjne – zapowiada kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Tomasz Wardzała. Komputer zostanie podłączony do internetu co pozwoli niepełnosprawnym poznawać najdalsze zakątki świata, a także szukać pracy w najbliższej okolicy. Terapeuci zajęciowi mają w planach przygotowanie spektakli teatralnych, jasełek i innych uroczystości. Do tego wykorzystają przekazany sprzęt multimedialny. – Kamera i aparat fotograficzny utrwalą występy niepełnosprawnych, a potem wszystkie swoje błędy i osiągnięcia zweryfikują oglądając to w telewizorze – zapowiada Joanna Panek-Banaś.

Stowarzyszenie "Ich Lepsze Jutro" powstało w 2005 r. Otacza opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi i wadami układu ruchu oraz ich rodziny i opiekunów. Poprzez swoją działalność świeccy członkowie stowarzyszenia chcą budować żywy pomnik Jana Pawła II. W ub.r. z ich inicjatywy otwarto w Tarnowie Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II. W lutym br. przy wsparciu Fundacji PZU uruchomiono Aktywną Świetlicę Terapeutyczną. Stowarzyszenie planuje też otworzyć punkt konsultacyjny dla młodych rodziców, którym urodzi się dziecko niepełnosprawne intelektualnie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A