Współpraca Akademii Sztuk Pięknych z tarnowskim samorządem
access_time 2007-08-13 10:12:05
Profesor Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała podpisali 10 sierpnia List Intencyjny, stanowiący początek współpracy tarnowskiego samorządu i warszawskiej uczelni. Obydwie strony zamierzają wspólnie doprowadzić do otwarcia w Tarnowie filii Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

9 i 10 sierpnia gościli w Tarnowie na zaproszenie prezydenta Ryszarda Ścigały przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor Ksawery Piwocki, rektor ASP, kanclerz uczelni Iwona Nowak oraz profesor Wojciech Małolepszy. W trakcie spotkań i rozmów z przedstawicielami władz miasta mówiono o projekcie otwarcia w Tarnowie filii Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii.

W efekcie 10 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa rektor Ksawery Piwocki i Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała podpisali List Intencyjny, inicjując współpracę obydwu stron zarówno w kwestii stworzenia dla młodych mieszkańców subregionu tarnowskiego nowej, interesującej oferty edukacyjnej, jak i w innych sprawach interesujących władze miasta i uczelni.
- Strony wyrażają wolę ścisłego współdziałania na rzecz utworzenia w Tarnowie w najbliższych latach filii Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w formule katedry dwuspecjalizacyjnej: wzornictwo i komunikacja wizualna – zapisano m.in. w Liście.

Współpraca tarnowskiego samorządu i warszawskiej uczelni będzie obejmować również: wspólne opracowanie i promowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy, organizację imprez i projektów kulturalnych, udział przedstawicieli w imprezach konferencyjnych, targowych i wystawienniczych, a także realizację wspólnych projektów oraz wymianę doświadczeń.

Zdaniem Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały realizowany wspólnie z warszawską Akademią projekt, mogący zaowocować kolejną ofertą podjęcia studiów w Tarnowie ma dla miasta istotne znaczenie. - Często przeszkodą dla zdolnej młodzieży w zdobyciu wyższego wykształcenia są względy ekonomiczne, w tym zbyt wysokie koszty utrzymania poza miejscem zamieszkania – mówi prezydent Ryszard Ścigała. - Jestem przekonany, iż miasto Tarnów i subregion tarnowski posiadają potencjał zdolnych, młodych ludzi, którzy mogą być zainteresowani ofertą Akademii Sztuk Pięknych, i stąd projekt podjęcia współpracy.

Komentarze...