Marcin Sobczyk przewodniczy Radzie
access_time 2007-06-01 14:18:34
Marcin Sobczyk został przewodniczącym Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa. Jego zastępczynią będzie Maria Kanior, sekretarzem Andrzej Radzik. Radę Kultury tworzy 12 osób zaproszonych do współpracy przez prezydenta Ryszarda Ścigałę. Jej zadaniem jest inspirowanie, opiniowanie i pomoc w realizacji działań mających na celu rozwój kulturalny i promocję działań artystycznych w Tarnowie.

Rada Kultury, ciało doradcze Prezydenta Miasta Tarnowa, oficjalnie zainaugurowała działalność. Radę tworzy 12 osób, które odpowiedziały na zaproszenie prezydenta Ryszarda Ścigały – Maria Kanior, Maria Janik, Teresa Kopczyńska, Barbara Brożek – Czekańska, Zbigniew Tumiłowicz, ks. Tadeusz Bukowski, Antoni Sypek, Andrzej Radzik, Adam Bartosz, Piotr Kopa, Marcin Sobczyk oraz Łukasz Maciejewski. Na posiedzeniu w dniu 30 maja rada przyjęła regulamin działania, dokonano również wyboru prezydium – przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza Rady. Członkowie Rady Kultury postanowili, że kierował jej pracami będzie Marcin Sobczyk, związany obecnie z redakcją RDN Małopolska, wcześniej m.in. pracownik Tarnowskiego Centrum Kultury. Zastępcą przewodniczącego wybrano Marię Kanior, sekretarzem Andrzeja Radzika.

Prezydent Ryszard Ścigała przedstawił członkom Rady program „Tarnów 2010”, wskazujący na priorytetowe obszary działalności prezydenta do roku 2010. W programie ujęto zarówno duże projekty inwestycyjne, jak i szereg działań o charakterze nieinwestycyjnym, zmierzających do podniesienie znaczenia miasta w regionie, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia potencjału Tarnowa.

Rada Kultury to gremium, którego zadaniem jest inspirowanie, opiniowanie i pomoc w realizacji działań mających na celu promocję wydarzeń kulturalnych i artystycznych Tarnowa. W kompetencjach Rady leży m.in. wyrażanie opinii na temat kierunków działań wpływających na rozwój kultury, może również zgłaszać własne propozycje przedsięwzięć kulturalnych, a także proponować metody promocji Tarnowa w oparciu o działania kulturalne.

Rada Kultury może zapraszać na posiedzenia twórców, przedstawicieli instytucji kultury, a także inne osoby, które będą jej pomagać w przygotowaniu opinii. W każdym posiedzeniu będzie również uczestniczył przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa. Podczas kolejnego spotkania rada Kultury dyskutować będzie m.in. na temat Tarnowskiej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2007 – 2013.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A