"Alkohol-Nieletni" - akcja zapobiegania spożyciu alkoholu wśród nieletnich
access_time 2007-06-25 14:20:01
Koniec zeszłego tygodnia stał dla tarnowskiej policji pod znakiem akcji, mającej na celu wykluczenie zjawiska picia alkoholu przez nieletnich. W czasie jej trwania wykryto trzy przypadki sprzedaży napojów alkoholowych osobom do tego nie uprawnionym.

W dniach 20 i 22 czerwca br. tarnowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Tarnowa przeprowadzili działania profilaktyczne „Alkohol-Nieletni”. Zasadniczym celem działań była kontrola dostępności alkoholu dla osób nieletnich w punktach handlowych na terenie miasta Tarnowa. Sprawdzeniu poddano również placówki handlowe pod kątem obrotu i sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia.

Nieprzypadkowo termin działań zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego . W tym dniu młodzież „świętując” zakończenie roku często udaje się do lokali gdzie podawany jest alkohol . Problem w tym , że nie wszystkie z tych osób mają ukończone 18 lat. Polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa takie zachowanie jako przestępstwo.

W trakcie działań policjanci wylegitymowali kilkadziesiąt osób , wystawiono również kilka mandatów za picie alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz za brak ostrzeżeń o szkodliwości picia alkoholu . Takie ostrzeżenia powinny zgodnie z wyżej cytowaną Ustawą znajdować się w każdym punkcie który prowadzi obrót alkoholem. W czasie akcji policjanci wspólnie z przedstawicielami MKRPA ujawnili również trzy przypadki sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w trzech różnych lokalach na terenie Tarnowa. Taki fakt stanowi podstawę do cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu i w tym przypadku tak procedura została wszczęta. W jednym przypadku 17-latek zakupił 6 piw dla siebie i 5 innych osób w wieku 16 lat.

Niepełnoletnia młodzież często nie wie lub zapomina , że obowiązujące w Polce przepisy prawne zabraniają nabywania alkoholu przez osoby poniżej 18 lat. Wszystkie osoby nieletnie które zostały ujawnione przez policjantów w czasie spożywania alkoholu zostały przekazane rodzicom.

Komentarze...