Dofinansowanie dla instytucji kultury
access_time 2007-09-26 15:36:37
BWA Galeria Miejska, Tarnowski Teatr oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie uzyskają dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego. To wynik rozstrzygnięcia konkursu „Mecenat Małopolski”.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2007 roku - „Mecenat Małopolski”.

Na ten cel władze województwa przeznaczyły ponad 500 tysięcy złotych. Do konkursu złożonych zostało 99 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w kwocie ponad 2,5 mln zł. 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu. Pozytywną ocenę uzyskały 84 oferty. Zarząd województwa po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej postanowił dofinansować 34 oferty na łączną kwotę 501 tys. zł. Tarnowskie instytucje otrzymają odpowiednio: BWA Galeria Miejska – 40 tys. zł na „Organizację i realizację festiwalu sztuki ArtFest 2007”, Tarnowski Teatr 10 tys. zł na I Wojewódzki Festiwal Klasyki Bajkowej „O Złotego Krasnala” oraz Miejska Biblioteka Publiczna na „Prezentacje twórczości literackiej młodych – wydanie czasopisma Aspiracje i antologii Mój Pierwszy Wierszyk”.

Komentarze...