Miejsca w szkołach
access_time 2007-06-29 12:32:33
Zakończył się kolejny etap naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Na uczniów czeka jeszcze 388 wolnych miejsc, najwięcej – 149 – w technikach. Przeszło połowa wszystkich uczniów pierwszych klas szkół średnich w Tarnowie podejmie we wrześniu naukę w liceach ogólnokształcących, najmniejsza liczba chętnych, 84 osoby, zgłosiła chęć kształcenie się w liceach profilowanych.

4 180 miejsc w tarnowskich szkołach średnich przygotowano dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Najwięcej – 2 127 w liceach ogólnokształcących, najmniej – 102 – w liceach profilowanych.
Znane są już wyniki rekrutacji do poszczególnych typów szkół. Najwięcej chętnych, 2015 osób, podejmie we wrześniu naukę w liceach ogólnokształcących. Oznacza to, że w tarnowskich liceach czeka na chętnych jeszcze 110 wolnych miejsc. Można jeszcze podjąć naukę w VIII, IX, XII, XIII, XV oraz XVI Liceum Ogólnokształcącym.

1 268 uczniów zakwalifikowało w wyniku naboru do tarnowskich techników. W tych szkołach pozostało jeszcze 149 wolnych miejsc, 399 absolwentów gimnazjów chce podjąć naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, gdzie przygotowano 534 miejsca, najmniejszą popularnością cieszyły się licea profilowane, w których naukę podejmie 84 osoby, co oznacza, że w tego typu szkołach pozostało jeszcze 18 wolnych miejsc.

W sumie w wyniku rekrutacji największa liczba uczniów, 53 %, podejmie naukę w liceach ogólnokształcących, 34 % w technikach, 11% w zasadniczych szkołach zawodowych oraz 2% w liceach profilowanych.

Komentarze...