Pieniądze na parki
access_time 2007-07-05 15:58:54
Ponad 270 tysięcy złotych trafi do budżetu miasta Tarnowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w parkach miejskich oraz edukację ekologiczną. Oprócz pielęgnacji drzew pieniądze, tym razem już z budżetu miasta, przeznaczono zostaną na remont i budowę nowych alejek w tarnowskich parkach.

Pielęgnacja drzew w Parkach: Sanguszków, Strzeleckim, im. E. Kwiatkowskiego w Mościcach oraz na Plantach Kolejowych, to kolejne przedsięwzięcia, na które tarnowski samorząd pozyskał fundusze zewnętrzne. Do budżetu miasta trafiło ponad 270 tysięcy złotych na ten cel. Pieniądze te w całości wykorzystane zostaną na przycinkę drzewostanu, gdyż sam projekt opracowują w ramach własnych obowiązków pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tarnowa.

Ponadto, już z miejskiego budżetu, planowane są wydatki na remonty i budowę nowych alejek w tarnowskich parkach, przede wszystkim w Parku Strzeleckim, ale również w parkach na Piaskówce i w Mościcach.

Komentarze...