Przeciw dyskryminacji niepełnosprawnych
access_time 2007-07-12 14:21:56
Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” w Tarnowie prowadzi akcję zbierania podpisów przeciw dyskryminacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Organizacja promuje też w lokalnych mediach inicjatywę Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, które nie zgadza się z obecną sytuacją osób żyjących z niepełnosprawnością. Akcja ma na celu zmianę unijnego ustawodawstwa dotyczącego ludzi niepełnosprawnych.


Polskie Forum jest członkiem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i postanowiło koordynować przebieg kampanii \"1 milion podpisów dla osób niepełnosprawnych\", która ma na celu poparcie przez obywateli Europy działań legislacyjnych zakazujących dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia. W Tarnowie akcję promuje Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”.

- Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych to jeden z naszych głównych celów statutowych – powiedział Tomasz E. Wardzała, wiceprezes Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. Bez wahania odpowiedzieliśmy na apel Krystyny Mrugalskiej, przewodniczącej Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i włączyliśmy się w popularyzację akcji. Prowadzony przez tarnowskie stowarzyszenie Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II ma przede wszystkim przygotować jego uczestników do pracy.

- Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie dyskryminacji niepełnosprawnych. Wyrazem tego była nasza niedawna konferencja naukowa o dostępie do pracy ludzi upośledzonych umysłowo – dodaje wiceprezes Wardzała. Jego zdaniem, osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do zatrudnienia i kariery zawodowej na równi z innymi obywatelami, co zostało zagwarantowane także w dyrektywie Unii Europejskiej.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zwraca jednak uwagę, że nie ma żadnego unijnego przepisu wiążącego, który zabezpieczałby równy dostęp do wykształcenia, zdobywania kwalifikacji, możliwości dotarcia do szkoły, miejsca pracy, dostęp do informacji, nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Wszelkie informacje o kampanii można znaleźć w internecie pod adresem: www.ichlepszejutro.pl oraz www.pfon.org.pl. Tam też znajduje się link odsyłający do oficjalnej strony kampanii, gdzie można składać podpisy popierające akcję. Wystarczy na to jedna minuta. Podpisy można również składać w formie tradycyjnej. Formularze papierowe do zbierania podpisów są dostępne na stronie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jak również na oficjalnych stronach kampanii.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A