Eksperci ocenią - Współpraca Tarnowa z organizacjami pozarządowymi
access_time 2007-12-11 17:39:06
105 ofert na realizację zadań w ośmiu obszarach wpłynęło do Urzędu Miasta Tarnowa ze strony organizacji pozarządowych. To dwa razy większa liczba niż przed rokiem. Na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto przeznaczy w przyszłym roku 1,8 miliona złotych. Termin składania kolejnych wniosków minie 13 grudnia, następne konkursy planowane są w przyszłym roku.

W listopadzie ogłoszone zostały konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2008 z zakresu m.in. ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku, kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy. Na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Miasta Tarnowa wyda w roku przyszłym 1,8 miliona złotych, w obecnych konkursach do rozdysponowania była kwota 1,21 miliona złotych.

Organizacje pozarządowe przedstawiły 105 ofert na realizację zadań, dla porównania w roku ubiegłym do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 56 ofert. Wnioskowana kwota dotacji to 2,5 miliona złotych, czyli dwukrotnie więcej, niż zaplanowano do wydania.

Powołano siedem Paneli Ekspertów do oceny złożonych wniosków, 7 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie członków Paneli Ekspertów z Prezydentem Miasta Tarnowa Ryszardem Ścigałą – ustalono harmonogram prac. Decyzje o podziale funduszy z budżetu miasta zapaść mają jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

W czwartek 13 grudnia upływa termin składania kolejnych wniosków - w zakresie pomocy społecznej. W nowym roku ogłaszane będą kolejne konkursy ofert.

Komentarze...