Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
access_time 2008-01-09 19:32:51
W roku 2008 po raz czwarty organizowana jest akcja ograniczania „niskiej emisji” w Tarnowie. Likwidując paleniska węglowe i zastępując je proekologicznymi źródłami energii cieplnej, np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy czy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, można uzyskać dofinansowanie.

„Niska emisja” obejmuje, nieco upraszczając, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z domowych pieców opalanych węglem oraz lokalnych kotłowni węglowych. Oprócz widocznego smogu, niska emisja przyczynia się do pogorszenia zdrowia (powoduje choroby układu krążenia wywołane niedotlenieniem, alergie, bóle głowy, bezsenność oraz zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów). Wpływa również na zatruwanie gleby, niszczenie zieleni miejskiej, zwiększanie ilości trujących substancji w warzywach i owocach, czy niszczenie elewacji budynków.

Aby zmobilizować i dodatkowo zachęcić mieszkańców Tarnowa do likwidowania nieekologicznych źródeł ciepła przewidziano dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezydent Tarnowa ustalił zasady dofinansowania zmiany systemu ogrzewania w ramach programu likwidacji „niskiej emisji” w Tarnowie dla pomieszczeń mieszkalnych, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania jest określana na podstawie liczby zlikwidowanych palenisk, lub w przypadku likwidacji kotła centralnego ogrzewania, na podstawie mocy nowego źródła ciepła (kW).

Ustalono następujące jednostkowe kwoty dofinansowania:

-500,00 zł za jedno całkowicie i trwale wyłączone palenisko węglowe (piec kaflowy),
-80,00 zł za każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła, w związku z całkowitym i trwałym wyłączeniem kotła centralnego ogrzewania opalanego węglem.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania w roku bieżącym wynosi blisko 100 tysięcy złotych, o 30 tysięcy więcej niż w roku 2007. Chętni do zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczny mogą już składać wnioski w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

W poprzednich edycjach akcji z dofinansowania skorzystało 140 osób, zlikwidowano 281 pieców kaflowych oraz 21 pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem. Od początku trwania akcji wypłacono 183 427 zł. W 2007 roku dofinansowania udzielono 48 osobom na łączną kwotę 66 067 zł, zlikwidowano 86 pieców kaflowych i 11 pieców centralnego ogrzewania. Zdecydowana większość przypadków to zamiana ogrzewania węglowego na gazowe, ale także podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) oraz zastosowanie ogrzewania elektrycznego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest załączenie do wniosku kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (budynku) bądź zgody właściciela obiektu na realizację przedsięwzięcia oraz zawarcie umowy dofinansowania z Gminą Miasta Tarnowa. Po złożeniu wniosku przeprowadzane są oględziny mające na celu stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy przedstawić kopię faktury VAT (lub rachunku) za zainstalowanie lub zakup elementów nowego systemu ogrzewania oraz informację o mocy w kW nowego źródła, udzieloną przez przedsiębiorcę, który dokonał zmiany systemu ogrzewania. Przeprowadzana jest także wizja lokalna mająca na celu potwierdzenie zlikwidowania palenisk węglowych oraz dokonanie zmiany sposobu ogrzewania na deklarowany we wniosku.

Formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 oraz w Referacie Ochrony Środowiska WGKlnej i Ochrony Środowiska (ul. Goldhammera 3). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014 68 82 865. Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są także na portalu tarnow.pl w dziale „Ekologia”.

Komentarze...