Spotkanie opłatkowe strażaków
access_time 2008-01-14 15:50:13
W dniu 12 stycznia w sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie odbyło się „Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków 2008”. Spotkanie było okazją złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem.

Spotkanie zorganizowane z myślą o strażakach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych pozwoliło na uczestnictwo w uroczystości ponad 1000 strażaków z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz dębickiego. Spotkaniu przewodniczył Ks. Biskup Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Swoją obecnością brać strażacką zaszczycili Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej, Posłowie: Aleksander Grad - Minister Skarbu, Wiesław Woda - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Józef Rojek, Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Sztorc- Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, bryg. Andrzej Łabuz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzył Komendant Miejski PSP w Tarnowie bryg. Andrzej Mróz oraz Prezes ZOP ZOSP RP Dh. Kazimierz Sady, nawiązując do symboliki spotkania opłatkowego jak również złożył podziękowania wszystkich strażakom za ich trudną służbę. W trakcie uroczystości Ks. Biskupowi Wiktorowi Skworcowi w rocznicę 10-lecia sakry biskupiej, została wręczona statuetka św. Floriana wykonana z bryły solnej, ufundowana przez strażaków. Był to wyraz uznania i podziękowanie za długoletnią posługę kapłańską w Diecezji Tarnowskiej.

Całość uroczystości była uświetniona występem Dziewczęcego Chóru Katedralnego "Puellae Orantes", przy akompaniamencie którego wszyscy uczestnicy śpiewali kolędy. Organizatorami spotkania opłatkowego byli Komendanci Powiatowi PSP, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, oraz Kapelan Diecezjalny Strażaków Ks. Stefan Cabaj.

Komentarze...