Spotkanie członków Rad Osiedli
access_time 2008-05-02 10:43:40
29 kwietnia po raz pierwszy spotkali się członkowie wybranych 6 kwietnia Rad Osiedli. Tarnowianie wybrali na rozpoczynającą się kadencję 13 rad, w trzech osiedlach frekwencja wyborcza była zbyt niska, aby wybory były ważne. Z nowo wybranymi przedstawicielami osiedlowego samorządu spotkali się prezydent Ryszard Ścigała, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Żądło, radni i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa.

9 kwietnia członkowie Rad Osiedli spotkali się po raz pierwszy w Sali Lustrzanej z przedstawicielami samorządu – m.in.: prezydentem Ryszardem Ścigałą, przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Żądło, radnymi miejskimi i dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa.

Podczas spotkania prezydent Tarnowa przedstawił plany i projekty miejskiego samorządu, zawarte w programie „Tarnów 2010” i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Rozmawiano również o pracy Rad Osiedli w rozpoczynającej się, czteroletniej kadencji. W osiedlowych samorządach pracować będzie blisko 200 osób, gdyż każda z wybranych rad liczy 15 osób.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A