Bon edukacyjny na zajęcia pozalekcyjne-pomysł Młodzieżowej Rady Miejskiej
access_time 2008-05-05 09:16:12
28 kwietnia Młodzieżowa Rada Miasta Tarnowa podjęła uchwałę w sprawie bonu edukacyjnego na zajęcia pozalekcyjne. Inicjatywa ta jest wspierana przez niektórych tarnowskich radnych. Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta w formie wniosku została przesłana Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Proponowany bon to środki przeznaczone dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej, które umożliwią mu pogłębianie i rozwijanie swych zainteresowań, jak również umiejętności w zakresie dziedziny sportu i kultury, w czasie niekolidującym z zajęciami szkolnymi. Będzie go można realizować w instytucjach sportowych, rekreacyjnych i kulturowych, podległych tarnowskiemu magistratowi (m.in. pływalnia i hala sportowo-widowiskowa TOSiR-u, Kino "Marzenie" oraz Teatr im. Ludwika Solskiego).

Władzom miasta zostały przedstawione cztery propozycje dotyczące kwestii technicznej tego przedsięwzięcia, tj. postać bonu (system informatyczny, karnet, pieczątki, czek). Według młodych radnych wprowadzenie tego bonu jest bardzo istotne i przyniosłoby wiele korzyści. Zwiększa ono możliwość zagospodarowania czasu przez młodzież, wpłynęłoby na rozwój zarówno sportowy, jak i intelektualny, zwiększyłoby gospodarność i efektywność zarządzaniu miejskimi środkami budżetowymi - bon miałby być finansowany przez Urząd Miasta Tarnowa.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Radnym Miasta Tarnowa- P. Barbarze Koprowskiej, za drobne wskazówki, podpowiedzi, oraz Krzysztofowi Nowakowi, który nam ten pomysł "podsunął". Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nasza inicjatywa spotka się z przychylnością Włodarzy miasta, a następnie doczeka się szybkiej realizacji. Chcielibyśmy, by "bon na zajęcia pozalekcyjne" obowiązywał od nowego roku szkolnego, tak, aby każdy uczeń, uczęszczający do placówek znajdujących się na terenie miasta, mógł z niego skorzystać - mówi Radny Mateusz Czosnyka.

Młodzieżowa Rada Miasta Tarnowa po raz pierwszy podejmuje uchwałę w tak ważnej dla młodzieży sprawie. Uważamy, że młodzi ludzie muszą poznawać kulturę na własnej skórze, poprzez chodzenie od teatru, na wystawy organizowane przez TCK, a nie tylko na lekcjach. Ruch jest również bardzo ważną formą aktywności. Wyrażam głęboką nadzieje że nasza inicjatywa przyciągnie uwagę rządzących i doczeka się realizacji -podsumowuje Jakub Kozioł, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A