5 maja 2008 roku – już matura !
access_time 2008-05-05 14:02:12
Rozpoczęły się matury. Ponad 440 tys. maturzystów z ponad 8,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło o godzinie 9:00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Matura z języka polskiego - oto wyzwanie przed jakim stanęli dziś uczniowie trzecich klas licealnych.


92,5 proc. tegorocznych maturzystów zdecydowało się zdawać egzamin z polskiego na poziomie podstawowym; 7,5 proc. wybrało poziom rozszerzony. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.


W kolejnych dniach maturzyści będą musieli przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych: z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu.


Uczeń może wybrać minimum jeden przedmiot, a maksymalnie trzy, z między innymi: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka obcego nowożytnego (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej), matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu.


Z danych CKE wynika, że najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze są geografia i wiedza o społeczeństwie - wybrał je co trzeci abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie 3/4 przystępujących do egzaminu.


Jednak zdawanie matury to tylko jeden aspekt tego wydarzenia. Wspomnieć należy też o sztabie ludzi – nauczycieli i dyrektorów, którzy organizują maturę w każdej ze szkół oraz o tych, którzy je poprawiają i oceniają.


Arkusze oddane przez uczniów są pakowane i oddawane w specjalnych kopertach do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ona z kolei przekazuje prace do poprawy w różnych częściach kraju. Po zakończeniu poprawy prac pisemnych z wszystkich przedmiotów ogłaszane są wyniki.


Przed maturzystami jeszcze kilka egzaminów pisemnych i ustnych, więc życzymy im powodzenia w dalszych zmaganiach egzaminacyjnych.


Tekst i fotografia: Kamil Zyznar – kamilzyznar@tarnow.net.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A