Kampania promocyjna "Mamy wiele, by wygrać!"
access_time 2009-03-23 15:34:48
Województwo Małopolskie zainaugurowało w marcu kampanię promującą fundusze europejskie w Małopolsce pod hasłem „Mamy wiele, by wygrać”. Na nośnikach outdoorowych (billboard i citylight), ale również w prasie i internecie pojawił się symbol przekazywania środków z Unii Europejskiej do Małopolski – pałeczka sztafetowa. W ten sposób Samorząd che zwrócić uwagę na to, jak bardzo liczy na aktywność mieszkańców naszego regionu.
Unia Europejska zbudowana została przecież w oparciu o zasadę pomocniczości – większe zbiorowości powinny wspierać, ale nie wyręczać, mniejsze wspólnoty czy jednostki. Już wkrótce Małopolanie usłyszą także spoty radiowe, przekonujące do aktywności w zakresie pozyskiwania Funduszy europejskich.

W latach 2007-2013 Małopolska ma do dyspozycji łącznie ok. 2,4 mld euro. To potężne pieniądze, które realnie mogą zmienić nasz region. Z całą pewnością poprawi się infrastruktura, ale równie ważna jest inwestycja w człowieka i jego rozwój. Do skutecznej realizacji tych procesów niezbędny jest udział mieszkańców regionu. Liczą się interesujące projekty, ważne inicjatywy, świetne pomysły.

Jako Małopolska jesteśmy dobrze przygotowani do skutecznego skorzystania z europejskich funduszy. Zresztą już w poprzednim okresie europejskiego programowania zdaliśmy egzamin. Jesteśmy liderem i chcemy nim pozostać. Pokażmy, że „mamy wiele, by wygrać!”.

Organizatorem kampanii jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Info: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze...