Nowe "Centrum Wsi"
access_time 2008-06-24 17:15:50
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów oraz poświęcenie i oddanie do użytku nowego Centrum Wsi - to najważniejsze punkty uroczystości, jakie odbyły się w niedzielę, 22 czerwca w Woli Rzędzińskiej.

Imprezy zorganizowane przez gminny samorząd dopełniały uroczystości parafialne. Tego dnia bowiem parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej obchodziła odpust oraz świętowała pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. prał. Jana Franczaka, wieloletniego proboszcza wolańskiej parafii. To właśnie z tej okazji mieszkańcy Woli Rzędzińskiej za pośrednictwem swoich radnych zwrócili się do władz samorządowych o nadanie jubilatowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy. Uroczystość ta, w historii Gminy Tarnów obchodzona po raz pierwszy zgromadziła wielu znakomitych gości. Obecni byli: posłowie RP Józef Rojek i Edward Czesak, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Gostek, Radna Wojewódzka Elżbieta Zięba, Radny Powiatu Tarnowskiego Jerzy Jach, sekretarz Miasta Tarnowa Aleksandra Mizera oraz liczni reprezentanci samorządu Gminy Tarnów. W komplecie stawili się radni Gminy Tarnów, bowiem nadanie tytułu Honorowego Obywatela łączyło się z uroczystą sesją Rady Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym, którą wraz z Jubilatem, Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów, koncelebrowało kilkunastu kapłanów – pzyjaciół ks. Jana Franczaka. Licznie też do Dostojnego Jubilata podchodzili z wyrazami wdzięczności, upominkami i kwiatami przedstawiciele społeczności lokalnej. Wyrazy szacunku i przyjaźni składali przedstawiciele wolańskich szkół, organizacji katolickich i społecznych, grup religijnych, a nawet partii politycznych.

Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli na teren nowo wybudowanego Centrum Wsi, gdzie odbył się kolejne części uroczystości. Poświęcenia placu dokonał Ksiądz Infułat Władysław Kostrzewa, zaś w uroczystym przecięciu wstęgi, obok władz Gminy Tarnów, wzięło udział kilkunastu gości. W swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Kozioł zwrócił między innymi uwagę na stojący w centrum placu odrestaurowany pomnik, wybudowany przez pięćdziesięciu laty ze składek społeczności lokalnej, który wraz z budową Centrum Wsi doczekał się renowacji i ponownego symbolicznego odsłonięcia. Następnie miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której przewodnicząca Rady Wiesława Mitera wręczyła ks. Janowi Franczakowi Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa, zaś gospodarz gminy wójt Grzegorz Kozioł nałożył pierwszemu w historii gminy jej Honorowemu Obywatelowi niebiesko-żółto-niebieską szarfę z wyhaftowanym napisem: „Honorowy Obywatel Gminy Tarnów”.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwracali się nie tylko z serdecznymi życzeniami dla ks. prał. Jana Franczaka, ale również podkreślali drugi aspekt uroczystości – oddanie Centrum Wsi i z tego powodu składali gratulacje pod adresem władz gminy. - Oddaliście dziś państwo do użytku piękny kawałek małopolskiej ziemi – podkreślał Marszałek Roman Ciepiela.

Oceniając niedzielne uroczystości, swej satysfakcji nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. - Myślę, że te wydarzenia w historii naszej gminy mają charakter przełomowy – mówi. - Nadając po raz pierwszy w naszej historii tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tarnów, po raz kolejny wyraziście podkreśliliśmy naszą tożsamość. Natomiast oddając do użytku Centrum Wsi, wyznaczyliśmy kierunki rozwoju gminy. I choć, niestety, nasz wniosek o środki na budowę tego centrum „przepadł” i całość inwestycji zrealizowaliśmy ze środków własnych, to jednak mamy nadzieję, że nasze wysiłki zostaną docenione w przyszłości i nasze szanse wzrosną – dodaje.

Info: Piotr Pawlina / Gmina Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A