Dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych
access_time 2009-02-19 14:16:39
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uruchamia pilotażowy program dofinansowania kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Tarnowa, prowadzący tego typu inwestycje w budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

W ramach programu może zostać pokryta połowa kosztów inwestycji. Zainteresowani powinni złożyć dokumenty do 25 lutego 2009 r. do Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 314. (pracownik odpowiedzialny: Krzysztof Boryczko, tel. (0-14) 6882873).

Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych odbywać się będzie z funduszy tzw. programu szwajcarskiego, do którego miasto wystąpi wspólnie ze Związkiem Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby - koordynatorem projektu. Warunkiem jest zainteresowanie tego typu inwestycjami ze strony mieszkańców Tarnowa. Jeżeli starania zakończą się sukcesem, zakupy i montaż kolektorów słonecznych będą dofinansowane w roku 2010.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A